Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Lening 2016-A: Investeringskrediet van 20.000.000 euro

Lening 2016A - Investeringkrediet van 20.000.000 euro. Uitbetaling in euro op een bankrekening in België,
eventuele wissel- en transactiekosten zijn ten laste van de kredietverstrekker. De kredietovereenkomst en alles
wat daaruit voortvloeit, met inbegrip van de geldigheid van uitvoering onder de Belgische wetgeving. In geval
van betwisting of gebeurlijke geschillen zal enkel de rechtbank te Brussel bevoegd zijn.

Publicatiedatum
28-01-2016
Deadline
24-03-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Stijn Vandekerckhove
Ter attentie van
Stijn Vandekerckhove

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek