ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Beroepsgebonden ziektekostenverzekeringsovereenkomst werknemers (gezinsleden facultatief)

Er wordt een verzekeraar (i.e. verzekeringsmaatschappij; geen makelaar) gezocht voor de verzekering van de dekking van het risico aangaande beroepsgebonden ziektekostenverzekeringsovereenkomst voor werknemers. Gezinsleden van werknemers zouden facultatief moeten kunnen aansluiten. In essentie wordt er dus een "risk carrier" gezocht.

Publicatiedatum
13-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Ilse Waumans

Overige nadere inlichtingen

Perceel II Vrijstelling scenario 2 wordt NIET gegund, Perceel I Vrijstelling scenario 1 WEL.