Directie Facilities
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Heraanbesteding verzekeringen Materiële Schade voor het patrimonium van het Grondregie en de Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars, Aansprakelijkheidverzekeringen, Objective Aansprakelijkheid bij brand & ontploffing van Direction Facilities en Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Heraanbesteding verzekeringen Materiële Schade voor het patrimonium van het Grondregie en de Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars, Aansprakelijkheidverzekeringen, Objective Aansprakelijkheid bij brand & ontploffing van Direction Facilities en Vereniging van de C.C.N. mede-eigenaars.

Publicatiedatum
12-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
66515100 - Brandverzekeringen
66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Facilities
Postadres
vooruitgangstraat 80/1, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Laporte Sébastien Guy F

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.2) Economische en financiële draagkracht Eventueel vereiste minimumeisen
In plaats van
De kandidaat dient een minimale omzet voor de betreffende diensten aan te tonen van € 5.000.000,00 voor Materiële Schade en 2.500.000,00€ voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.
De kandidaat moet een minimum rating hebben van BBB+of gelijkwaardig aangetoond door een passend attest
Te lezen
De kandidaat dient een minimale omzet voor de betreffende diensten aan te tonen van € 5.000.000,00 voor Materiële Schade en 2.500.000,00€ voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.