AZ Nikolaas vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Kredietaanvraag voor investeringen voor medisch en niet-medisch materiaal voor nieuwbouwcampus Beveren

In het kader van de nieuwbouw voor campus Beveren werden de kredietvragen voor het onroerend en duurzame energie reeds gefinaliseerd in 2014.
In een laatste fase komen we nu met de kredietvraag gerelateerd aan de investeringen in medisch en niet-medisch materiaal, het gaat om respectievelijk 4.110 Mio en 0.850 Mio.
Zowel het gedeelte medisch als het gedeelte niet-medisch materiaal is opgedeeld in 2 delen waarbij één deel VIPA is.
De opdracht omvat dus 4 posten voor het aanvragen van een krediet met een vaste rentevoet en dit voor een periode van 5 jaar (medisch materiaal) en van 10 jaar (niet-medisch materiaal).
Voor meer informatie verwijzen we u naar het document "Context betreffende de kredietaanvraag".

Publicatiedatum
27-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Nikolaas vzw
Postadres
Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Sevenois

Overige nadere inlichtingen

Er wordt een extra document gepubliceerd als antwoord op de vraag voor tussentijdse cijfers die op het forum is gesteld.
De naam van dit document is:
INFO banken activiteitsinformatie - bestek.xlsx.
BELANGRIJK: Fakturatie van de maand december is nog niet afgesloten, dus cijfers in het rood zijn zijn nog niet definitief !!!!!!!!!!!!