Stad Tongeren
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Verstrekken van leningen

De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur.

Publicatiedatum
18-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Tongeren
Postadres
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren, BE
Contactpunt(en)
De heer Rudi Diels

Overige nadere inlichtingen

De eerste alinea van punt I.1 van het toepasselijke bestek wordt aangevuld met volgende bepaling: "De looptijd van deze leningen is 20 jaar."