Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Hernieuwing van de verzekering arbeidsongevallen voor de niet-statutaire personeelsleden van HR Rail

Hernieuwing van de verzekering arbeidsongevallen voor de niet-statutaire personeelsleden van HR Rail

Datum van verzending van deze aankondiging
30-08-2018
Publicatiedatum
01-09-2018
Deadline
01-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HR Rail
Postadres
Frankrijkstraat 85
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Tom Ronsyn
E-mail
tom.ronsyn@hr-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijlage aan het bericht van aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1235 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!