VZW I.R.O.
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Dienstenopdracht voor het onderschrijven van raamcontracten omnium opdrachten en burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders 2016-2020

Dienstenopdracht voor het onderschrijven van raamcontracten omnium opdrachten en burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders 2016-2020

Publicatiedatum
21-01-2016
Deadline
29-02-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW I.R.O.
Postadres
Bisdomplein 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Eline Peeters

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

zie selectieleidraad