Provincie Limburg
Aankondiging van een gegunde opdracht

Verzekeringsdiensten

Verzekeringsdiensten

Publicatiedatum
15-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Limburg
Postadres
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Westhovens Luc

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

3180169.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ethias nv
Postadres
Rue des Croisiers 24, 4000 Luik
Titel
-
Waarde
3180169.00 EUR