Aankondiging van een gegunde opdracht

Actuarieel onderzoek naar de Franse (perceel I) en Italiaanse (perceel II) voorlopige pensioenregelingen, de aanvullende pensioenregeling (perceel III) en de invaliditeits- en overlevingspensioenregeling (perceel IV) voor de leden van het Europees Parlement — EP/FINS 2017-107.

Het sluiten van 1 of meerdere dienstenovereenkomsten voor de berekening van actuariële verplichtingen in het kader van verschillende pensioenregelingen voor de leden van het Europees Parlement.

Publicatiedatum
06-06-2018
Opdrachtcodes (CPV)
66519600 - Actuariële diensten
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 9
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europees Parlement, Directorate-General for Finance
Postadres
Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BE
Contactpunt(en)
Eduard Reijnders

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

102 500,00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Nexyan, Société privée responsabilité limitée
Postadres
Rue du Congrès 35, B-1000 Brussels
Titel
Franse voorlopige pensioenregeling
Waarde
27 500,00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Nexyan, Société privée responsabilité limitée
Postadres
Rue du Congrès 35, B-1000 Brussels
Titel
Italiaanse voorlopige pensioenregeling
Waarde
27 500,00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Ernst and Young Advisory
Postadres
1-2 place des Saisons, la Défense 1, Courbevoie, F-92400 Paris
Titel
(vrijwillige) aanvullende pensioenregeling
Waarde
27 500,00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Nexyan, Société privée responsabilité limitée
Postadres
Rue du Congrès 35, B-1000 Brussels
Titel
invaliditeits- en overlevingspensioenregeling
Waarde
20 000,00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!