Universiteit Gent
Aankondiging van een gegunde opdracht

Arbeidsongevallenverzekering ten behoeve van de houders van een (post)doctoraatsbeurs toegekend door de Universiteit Gent

Deze opdracht van aanneming van diensten heeft betrekking op het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering conform de Wet d.d. 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, ten behoeve van de houders van een door de UGent toegekende doctoraatsbeurs en postdoctoraatsbeurs die in toepassing van de fiscale wetgeving vrijgesteld is van belasting.

Publicatiedatum
13-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66512100 - Ongevallenverzekeringen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Cel Aankoopbeleid

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Marsh NV
Postadres
Hermann-Debroux Laan 1, 1160 Brussel
Titel
Arbeidsongevallenverzekering (post)doctoraatsbeurs
Waarde
47804.00 EUR