AVONDRUST VZW
Aankondiging van een opdracht

Aangaan van kredieten in het kader van de nieuwbouw en de herconditionering van het woonzorgcentrum Avondrust te Varsenare, gekozen optie (pré)financiering.

Aangaan van kredieten in het kader van de nieuwbouw en de herconditionering van het woonzorgcentrum Avondrust te Varsenare, gekozen optie (pré)financiering.

Publicatiedatum
29-01-2016
Deadline
24-03-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AVONDRUST VZW
Postadres
de Manlaan 50 C, 8490 Varsenare, BE
Contactpunt(en)
Yves Claeys, Algemeen Directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek