Gemeente Oostrozebeke
Aankondiging van een gegunde opdracht

Financiering projecten

Deze opdracht heeft als voorwerp de financiering van de hieronder beschreven investeringen en de bij de financiering horende diensten dewelke dienen te kunnen geleverd worden.
De opdracht omvat 1 categorie.
Een categorie bevat alle financieringen met een zelfde looptijd en met een zelfde herzieningsperiodiciteit.
Categorie nr. 1 :
- Duurtijd: 20 jaar
- Vaste rentevoet
Voorwerp Artikel Bedrag
1 Bouw sportcentrum De Mandelmeersen 1 500 000 EUR
2 Aanleg N 357 1 000 000 EUR
- Periodiciteit interestaanrekening en reserveringscommissie tijdens de kredietopening: trimestrieel.
- Periodiciteit van de kapitaalaflossing en de interestaanrekening : driemaandelijks.
- Berekeningswijze kapitaalaflossing * : gelijke tranches

Publicatiedatum
11-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66113000 - Kredietverlening
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Oostrozebeke
Postadres
Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke, BE
Contactpunt(en)
De heer Marc De Cock

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Belfius Bank
Postadres
-
Titel
Financiering projecten
Waarde
3500000.00 EUR