Proces-verbaal van opening van de offertes

Afsluiten van een raamovereenkomst voor verzekeringen voor diverse lokale besturen van Dendermonde.

Publicatiedatum
01-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten

1. Overzicht

Referentienummer

Dendermonde-verzekering-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AXA Belgium

Ethias Hasselt

PV Verzekeringen

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Dendermonde
Postadres
Franz Courtensstraat 11
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De proot Vanessa
Telefoon
+32 52251029
Fax
-
E-mail
verzekeringen@dendermonde.be
Hoofdadres
http://www.dendermonde.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312857
Datum van aanmaak
19/07/2018 08:20:13
Verantwoordelijke
Deborah Tahon, Leen Rosette Vandendriessche, Vanessa De proot, Annemie Victorine Baeyens
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AXA Belgium
KBO-nummer
0404.483.367
Postadres
Troonplaats 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26786111
Fax
-
Hoofdadres
www.axa.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Perceel nr.
3
Prijs
-
Perceel nr.
4
Prijs
-
Ondertekenaar
Peter Verleysen (Signature)
Aantal documenten
5
Documenten
Algemene Voorwaarden.zip, AXA - Ingevulde inventaris.xlsx, Offerte_Dendermonde_AXA Belgium.pdf, Tariefstructuur Perceel Auto.xls, Uniform Europees Aanbestedingsdocument.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Ethias Hasselt
KBO-nummer
0404.484.654
Postadres
Prins-Bisschopssingel 73
Postcode
3500
Plaats
Hasselt
Land
BE
Telefoon
+32 11282038
Fax
+32 11282087
Hoofdadres
www.ethias.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Perceel nr.
3
Prijs
-
Perceel nr.
4
Prijs
-
Ondertekenaar
Nico Haenen (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte DENDERMONDE - Electronisch.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
PV Verzekeringen
KBO-nummer
402.236.531
Postadres
Koningsstraat 151
Postcode
1210
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
02/2509274
Fax
+32 22508268
Hoofdadres
www.pv.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Jan Schoonbaert (Signature)
Aantal documenten
27
Documenten
1a Offerteformulier.pdf, 1b Inventaris.xlsx, 2 Volmacht.pdf, 3 UEA.pdf, 4 Uittreksel strafregister.pdf, 5 FSMA Attest.pdf, 6 Zakencijfers 2015-16-17.pdf, 7 Personeelsbezetting.pdf, 8 Team.pdf, 9 Uitwisselingssysteem.pdf, 10 Referenties.pdf, 11 Brochure.pdf, 12 Overzicht diensten.pdf, 13 Diensten.pdf, 14 Opmerkingen.pdf, 15 Verwerkingscontract - bijlage 2.pdf, 16a Beleid Bescherming Priveleven.pdf, 16b Verwerkingscontract.pdf, 17 Alg Voorw AO 611 02-2003.pdf, 18 Alg Voorw Collectieve 01-2002.pdf, 19 Alg voorw BA Blok 04-2003.pdf, 20 Alg Voorw Ideal Liability 10-2017.pdf, 21 Alg voorw BA Objectief 01-2002.pdf, 22 Alg voorw Bescherming van de publieke mandatarissen 01 2010.pdf, 23 Alg voorw Ideal BA Bestuurders 07-2015.pdf, 24 Alg voorw BA School 10-2004.pdf, 25 Alg voorw BA en Individuele licham ongev 01-2002.pdf
Algemene opmerkingen
-