Proces-verbaal van opening van de offertes

Afsluiten van een raamovereenkomst voor verzekeringen voor diverse lokale besturen van Dendermonde.

Publicatiedatum
01-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
66510000 - Verzekeringsdiensten

1. Overzicht

Referentienummer

Dendermonde-verzekering-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

AXA Belgium

Ethias Hasselt

PV Verzekeringen

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Dendermonde
Postadres
Franz Courtensstraat 11
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De proot Vanessa
Telefoon
+32 52251029
Fax
-
E-mail
verzekeringen@dendermonde.be
Hoofdadres
http://www.dendermonde.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312857
Datum van aanmaak
19/07/2018 08:20:13
Verantwoordelijke
Deborah Tahon, Leen Rosette Vandendriessche, Vanessa De proot, Annemie Victorine Baeyens
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
AXA Belgium
KBO-nummer
0404.483.367
Postadres
Troonplaats 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 26786111
Fax
-
Hoofdadres
www.axa.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Perceel nr.
3
Prijs
-
Perceel nr.
4
Prijs
-
Ondertekenaar
Peter Verleysen (Signature)
Aantal documenten
5
Documenten
Algemene Voorwaarden.zip, AXA - Ingevulde inventaris.xlsx, Offerte_Dendermonde_AXA Belgium.pdf, Tariefstructuur Perceel Auto.xls, Uniform Europees Aanbestedingsdocument.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Ethias Hasselt
KBO-nummer
0404.484.654
Postadres
Prins-Bisschopssingel 73
Postcode
3500
Plaats
Hasselt
Land
BE
Telefoon
+32 11282038
Fax
+32 11282087
Hoofdadres
www.ethias.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Perceel nr.
3
Prijs
-
Perceel nr.
4
Prijs
-
Ondertekenaar
Nico Haenen (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte DENDERMONDE - Electronisch.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
PV Verzekeringen
KBO-nummer
402.236.531
Postadres
Koningsstraat 151
Postcode
1210
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
02/2509274
Fax
+32 22508268
Hoofdadres
www.pv.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Jan Schoonbaert (Signature)
Aantal documenten
27
Documenten
1a Offerteformulier.pdf, 1b Inventaris.xlsx, 2 Volmacht.pdf, 3 UEA.pdf, 4 Uittreksel strafregister.pdf, 5 FSMA Attest.pdf, 6 Zakencijfers 2015-16-17.pdf, 7 Personeelsbezetting.pdf, 8 Team.pdf, 9 Uitwisselingssysteem.pdf, 10 Referenties.pdf, 11 Brochure.pdf, 12 Overzicht diensten.pdf, 13 Diensten.pdf, 14 Opmerkingen.pdf, 15 Verwerkingscontract - bijlage 2.pdf, 16a Beleid Bescherming Priveleven.pdf, 16b Verwerkingscontract.pdf, 17 Alg Voorw AO 611 02-2003.pdf, 18 Alg Voorw Collectieve 01-2002.pdf, 19 Alg voorw BA Blok 04-2003.pdf, 20 Alg Voorw Ideal Liability 10-2017.pdf, 21 Alg voorw BA Objectief 01-2002.pdf, 22 Alg voorw Bescherming van de publieke mandatarissen 01 2010.pdf, 23 Alg voorw Ideal BA Bestuurders 07-2015.pdf, 24 Alg voorw BA School 10-2004.pdf, 25 Alg voorw BA en Individuele licham ongev 01-2002.pdf
Algemene opmerkingen
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!