Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

LENINGEN VOOR DE FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSDIENST VOOR HET DIENSTJAAR 2018 VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

De opdracht heeft als voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven worden voor de investeringsdienst van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel voor het dienstjaar 2018. De geraamde bedragen zijn in het bestek opgenomen, in bijlage van deze aankondinging. Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten dergelijke operaties op optimale wijze te integreren in het beheer van de aanbestedende overheid.


Datum van verzending van deze aankondiging
23-08-2018
Publicatiedatum
23-08-2018
Deadline
13-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brussel
Postadres
Hoogstraat 298 a
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
centraledachats@cpasbru.irisnet.be
Hoofdadres
http://www.cpasbru.irisnet.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317959