Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Hernieuwing voor een duur van 1 jaar van de basisverzekering < Bedrijfsaansprakelijkheid > voor Infrabel

De aanbesteding heeft als voorwerp de inschrijving van een verzekeringspolis
( BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID) voor een periode van 01/04/2016 tot 31/03/2017. De verzekering
zal de dekking omvatten van de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheden van
INFRABEL ten aanzien van derden door toedoen van haar personeel, haar installaties, haar roerende
en onroerende goederen, evenals door de uitvoering van haar hoofdactiviteiten en bijkomende
activiteiten. Het verzekerd kapitaal zal 350.000.000 €/schadegeval bedragen. Het verzekerd kapitaal
zal verdeeld zijn over meerdere loten. De verdeling en de beschrijving van de loten, evenals de
jaarlijkse limiet van het verzekerd kapitaal, zullen in het lastenboek vermeld worden.

Publicatiedatum
05-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Goffin Catherine Louise

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
07-01-2016 12:00
Te lezen
11-01-2016 12:00