Afdeling Economisch Ondersteuningbeleid
Aankondiging van een gegunde opdracht

Voorwerp van de opdracht: het beheer van elektronische betalingen en het financieel beheer van de budgetten in het kader van de reglementering inzake de kmo-portefeuille

Met het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten is sinds 1 januari 2009 de kmo-portefeuille in werking getreden. Met dit laagdrempelig instrument wordt steun toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het beheer van de elektronische betalingen en het financieel beheer van de kmo-portefeuille te gunnen aan een dienstverlener voor een nieuwe periode van vier jaar. De opdracht heeft dan ook duidelijk twee luiken: 1) het financiële beheer van de kmo-portefeuille en 2) het opbouwen en beheren van het IT-luik om de financiële flows van de portefeuille digitaal te laten functioneren en te laten communiceren met de applicatie kmo-portefeuille.

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. De opdracht is een opdracht volgens categorie 6 van bijlage 2 van de wet van 15 juni 2006 (A-lijst): Diensten van financiële instellingen: b) bankdiensten en diensten in verband met beleggingen.

Publicatiedatum
20-01-2016
Opdrachtcodes (CPV)
66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 6
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Economisch Ondersteuningbeleid
Postadres
Koning Albert II-laan 35 - 12, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Willems Helga Hélène