IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Delcredere Ducroire Aankondiging van een wijziging

Business Process en Content Management tool met gerelateerde licensing, implementatie, onderhoud, ondersteuning en consultancy diensten

Digitalisatie, standardization en verhoogde efficiëntie van het Underwriting en Account Management department door de implementatie van een Business Process Management Tool met verregaande integratie binnen de bestaande ERP omgeving en de digitalisatie middels een Content Management Tool voor heel de Credendo Groep.
Publicatie13-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Europees Defensieagentschap Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de verlening van de garantie voor de bescherming van cloudgegevens

De doelstelling van de te gunnen raamovereenkomst is het verkrijgen van adviesdiensten op het gebied van de bescherming van computergegevens die worden opgeslagen en verwerkt door commerciële cloudaanbieders en door aanbieders van PaaS-oplossingen (platform as a service, platform als een dienst) en SaaS-oplossingen (software as a service, software als een dienst) met als doelstelling het Europees...
Publicatie11-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Woonhaven Antwerpen cvba Aankondiging van een opdracht

DIGITALE WERKPLEK (Document-/Content-/Case Management met Social Intranet)

Het leveren en implementeren van een platform, “digitale werkplek” genaamd, van waaruit de eigen gebruikers, na aanmelding, op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier bedrijfs- en klanteninformatie kunnen benaderen, zaakgericht werken en door een aantal vooraf gedefinieerde processen met gedefinieerde workflows worden geleid. De applicatie is in basis een content/document management-systeem...
Publicatie11-08-2018
Deadline14-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Europaziekenhuizen VZW Aankondiging van een opdracht

POINT OF CARE TESTING GLYCEMIE

Voorwerp van leveringen: POINT OF CARE TESTING GLYCEMIE. Opmerking : : De markt richt zich op: - De bepaling van de apparatuur, - De levering van de reagentia en de lancetten, - De specifieke opleiding van de laboranten, de medewerkers van de verpleegkundigedienst-en informaticadienst - De diensten voor de installatie en de inbedrijfstelling van de genoemde apparatuur, - De dienst-na-verkoop...
Publicatie10-08-2018
Deadline14-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te Brussel Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot het implementeren en onderhouden van een geïntegreerde HRM-en Payrollsoftware.

Deze aanbesteding is een meerjarige aanbesteding van leveringen en diensten. Deze overheidsopdracht betreft de levering, de implementeringen het onderhoud van een tweetalige (NL/FR) loonmotor die in een moduleerbare HRM-software moet worden geïntegreerd en verenigbaar is met de HR-systemen van de instellingen.
Publicatie10-08-2018
Deadline01-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
gemeente Beveren Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering en installatie van gemeenschappelijke software voor beleidsplanning en boekhouding in het kader van de...

Levering en installatie van gemeenschappelijke software voor beleidsplanning en boekhouding in het kader van de beleids –en beheerscyclus van gemeente en OCMW Beveren.
Publicatie10-08-2018
Deadline11-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
VitaS Aankondiging van een opdracht

AANKOOP EN IMPLEMENTATIE VAN GEÏNTEGREERDE WEBSITE- INTRANET- EN HR-SOFTWARE

software voor beheer en onderhoud van een eigen website en een eigen intranet en voor HR software voor het beheren van de diverse HR processen en voor het opbouwen van een digitaal personeelsdossier (incl. implementatie- en licentiekost). Bij voorkeur is de oplossing web-based en wordt deze als volledige hosted formule aangeboden. De HR-oplossing begeleidt de personeelsdienst o.a. vanaf het opstel...
Publicatie10-08-2018
Deadline19-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Maaseik (BE222)
Regie der Gebouwen - ICT Rectificatie

Brussel - Regie der Gebouwen - implementatie en ondersteuning van een “INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM (IWMS)”

Brussel - Regie der Gebouwen - implementatie en ondersteuning van een “INTEGRATED WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM (IWMS)”
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Directie ICT Rectificatie

SENTINET PRODUCTIELICENTIE EN 4 EENHEDEN SOFTWARE ASSISTENTIE VOOR 4 JAAR

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR EEN SENTINET PRODUCTIELICENTIE EN 4 EENHEDEN SOFTWARE ASSISTENTIE VOOR 4 JAAR VOOR REKENING VAN FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Kind en Gezin Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouw toepassing zorgtoeslag - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

In het kader van de zorgtoeslag binnen het groeipakket moet Kind en Gezin beschikken over een toepassing om de dossiers in het kader van de inschatting van de zorgbehoefte op te volgen. Dit omvat: - registreren van een aanvraag voor inschatten van zorgbehoefte, - opladen dossier en toewijzen aan bevoegde arts, - registreren eindresultaat onderzoek, - genereren en registreren van briefwisseling of...
Publicatie10-08-2018
Deadline28-08-2020
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Kanselarij-ICT Rectificatie

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENS...

Deze opdracht bestaat uit 3 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op: - (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of...
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust Proces-verbaal van opening van de offertes

Onderhoud van het CIV Centraal Inwinnings- en Verwerkingscentrum MEETNET VLAAMSE BANKEN

De opdracht is opgesplitst in 2 percelen: • Perceel 1: Datacontrole van het meetnet Vlaamse Banken: dagelijkse monitoring, nazicht en rapportering van de data van het meetnet Vlaamse Banken • Perceel 2: Software en systeemonderhoud in het centraal inwinnings- en verwerkingscentrum meetnet Vlaamse Banken voor het uitvoeren van het onderhoud en oplossen problemen aan de software en netwerk- en comp...
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) Prov. West-Vlaanderen (BE25)
HeLics Rectificatie

VERNIEUWING VAN INNAME- EN UITLEENOPLOSSINGEN BIBLIOTHEEK LEUVEN

De opdracht bestaat uit volgende onderdelen: • Sorteeroplossing in de hoofdvestiging na inname van werken. o Verwerkingscapaciteit van 1000 materialen per uur o Bijkomende de mogelijkheid om piekmomenten te kunnen opvangen zodat invoer door personeel (of bulk aan materialen die terugkomen van filialen te kunnen verwerken) o Minimum twee publieksinnamepunten. • (Optioneel) Sorteeroplossingen geric...
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Smals Aankondiging van een opdracht

Tool voor permanente controle in real time van de IT-infrastructuur

Deze opdracht beoogt de aankoop van een tool voor permanente controle in real time van alle werkstations. Het doel is om alle activiteiten te controleren op het vlak van de bureautica en om automatische rapporten te genereren vanaf een gecentraliseerde console. Diensten inzake onderhoud en support, technische expertise en opleidingen maken ook deel uit van deze opdracht.
Publicatie10-08-2018
Deadline27-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Belgocontrol Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

OA 2293 : Project "Traffic Complexity Assessment & Simulation Tool".

. Belgocontrol heeft het inzicht om, via onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging bij de aanvang van de procedure, over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst enerzijds voor de aankoop, het leveren, het installeren, het configureren, het parametreren, het testen en in dienst stellen van een system voor luchtverkeerscomplexiteitsanalyses en simulaties, inc...
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Het Huis van de Solidariteit vzw Rectificatie

HR Software

De opdracht betreft een opdracht voor leveringen met als doel het ter beschikking stellen van een HR software die de standaard kernprocessen omvat, met name werving & selectie, het beheren van personeelsdossiers, opleiding & ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en organisatiestructuur, en met een interactieve Employee Self Service.
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
HeLics Rectificatie

LEVEREN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN EVENT MANAGEMENT & TICKETING SYSTEEM

LEVEREN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN EVENT MANAGEMENT & TICKETING SYSTEEM
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Europese Commissie, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Unit B3, Models and Databases Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie09-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
VRT Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - website De Warmste Week

Vanuit de VRT zijn we op zoek naar een partner om de website van De Warmste Week te bouwen. Het dient één platform te zijn waar bezoekers nieuws en praktische info kunnen raadplegen, waar actievoerders en goede doelen en hun deelname kunnen beheren en waar campagnes kunnen worden opgeladen. Het platform zal intensief gebruikt worden door mensen die De Warmste Week willen steunen. Alle informatie...
Publicatie09-08-2018
Deadline11-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
CGG Waas en Dender Aankondiging van een opdracht

Het leveren en installeren van audiovisueel materiaal en dienst na verkoop inclusief opleiding gebruikers (periode 2018-2022)

Deze opdracht is een opdracht tot - de levering van audiovisueel materiaal - de plaatsing, installatie en indienststelling van het materiaal in kwestie (maatwerkopstelling en geïntegreerd in de bestaande infrastructuur) - opleiding voor optimaal gebruik - de dienst na verkoop en waarborg en garantie betreffende het geleverde materiaal t.b.v. het patrimonium van CGG Waas & Dender, met name - vest...
Publicatie09-08-2018
Deadline10-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth VZW Aankondiging van een opdracht

ERP systeem voor financiële, logistieke en aankoopprocessen.

ERP systeem voor financiële, logistieke en aankoopprocessen.
Publicatie09-08-2018
Deadline10-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop en implementatie bedrijfssoftware

KBM, een sociale huisvestingsmaatschappij die 3584 woningen verhuurt en beheert, wenst over te gaan tot aankoop van bedrijfssoftware. Het geheel wordt onderverdeeld in 4 onderdelen: - support - integratie, datawarehouse en rapportage - verhuur - patrimoniumbeheer & woonprojecten
Publicatie09-08-2018
Deadline06-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Agentschap Facilitair Bedrijf Rectificatie

2018/HFB/OP/33900 - ICT-consulting: Toegang tot Adviesrapporten, deelname aan netwerkevents en bijhorende adviesverlening.

PERCEEL 1: Toegang tot standaard onderzoeksrapporten voor C-functies en hun staf, deelname aan netwerkevents (informatie en netwerking) voor C-functies en hun staf en bijhorende onafhankelijke, strategische adviesverlening op maat PERCEEL 2: Toegang tot standaard onderzoeksrapporten voor technische architecten, deelname aan netwerkevents (informatie en netwerking) voor technische architecten en bi...
Publicatie09-08-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Nationaal Multiple Sclerose Centrum Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Geïntegreerd ziekenhuisbreed Elektronisch Patiëntendossier

Waarborgen van de verdere implementatie en service na implementatie van het EPD.
Publicatie09-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
War Heritage Institute Rectificatie

Aankoop van licenties Microsoft Dynamics 365 Business Central essentials, implementatie van de aangekochte licenties, integratie van Microsoft Dynamic...

Aankoop van licenties Microsoft Dynamics 365 Business Central essentials, implementatie van de aangekochte licenties, integratie van Microsoft Dynamics 365 Business Central essentials in Office 365 (A5 for faculty), levering van een inventarissysteem voor het beheer van vaste activa geïntegreerd in Microsoft Dynamics 365 Business Central essentials, opleiding voor het gebruik van deze producten e...
Publicatie09-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!