IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Vlaams EnergieBedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

Terbeschikkingstelling van een klantenbeheer-en facturatiesysteem met ondersteunende diensten in functie van de levering van energie

De Opdracht betreft het ter beschikking stellen van een klantenbeheer- en facturatiesysteem met betrekking tot de afname van elektriciteit en aardgas alsook de inkoop van injectie met betrekking tot opgewekte elektriciteit. Dit Systeem moet flexibel en volledig operationeel zijn voor de Belgische markt, voldoen aan alle vereisten om elektriciteit en aardgas te kunnen leveren aan een zo laag mogel...
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren

SMART CITIES

Dit document betreft een vrijblijvende marktstudie m.b.t. Smart City oplossingen voor Vlaamse steden en gemeenten, meer bepaald voor oplossingen in de volgende domeinen: - Veiligheid en beveiliging - Verkeers- en parkingmanagement - luchtmetingen - digitale signalisatie (borden) en notificatie This document is a market study concerning Smart City solutions for the Flemisch cities and municipaliti...
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Vlaamse Hogescholenraad Rectificatie

Raamovereenkomst: Digital Transformation Officer: inhouse ICT Enterprise architect consultancy en project management diensten ter voorbereiding van ee...

De hogescholen en VLHORA creëren een digitaal transformatieproces. Om dit in goede banen te leiden, is er nood aan één unieke ICT-consultant opererend als inhouse 'digital transformation' officer met een tweevoudige opdracht ten behoeve van de voorbereiding van een te ontwikkelen digitaal open science platform (DOSP). zie ook verder gunningscriteria I.11 en profielbeschrijving II.1.1 van dit beste...
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Directie Administratieve Vereenvoudiging Rectificatie

Raadpleging van de opdracht: webinterface voor de raadpleging van authentieke bronnen

Easybrussels wil een informaticasysteem ontwikkelen waarmee onder meer:• de authentieke bronnen kunnen worden geraadpleegd ;• de toegangsrechten op basis van de wettelijke context kunnen worden beheerd • men zich kan identificeren door de federale module CSAM te integreren;• verrichtingen kunnen worden getraceerd en geregistreerd
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Digipolis Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001272 - Junior BI Consultant CQM-DQM migratie

De stad Antwerpen beschikt over een groot aantal datamarts die worden ontsloten via IBM Cognos. In kwartaal 1 van 2019 werd overgegaan naar IBM Cognos Analytics 11. Om de volledige mogelijkheden van deze Cognos versie te kunnen benutten dient er eveneens een aanpassing te gebeuren van de onderliggende ‘Query engine’. De overgang van ‘Compatible Query Mode (CQM)’ naar ‘Dynamic Query Mode (DQM)’ hee...
Publicatie20-05-2019
Deadline03-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Digipolis Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor aankoop en leveren van RFID badges

De Gentse bibliotheek heeft voor zijn lezers een lidkaart. Het doel van deze opdracht is het aankopen van RFID lidkaarten voor de Bibliotheek Gent. De RFID lidkaart wordt gebruikt voor het uitlenen van boeken, het openen/sluiten van lockers en het nemen van kopijen. De bibliotheek heeft 70.000 actieve leden. Jaarlijks komen er 15.000 nieuwe lezers naar de bibliotheek. De bibliotheek Gent heeft 16...
Publicatie20-05-2019
Deadline03-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Digipolis Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001274 - SAP SD Analist

Een tiental organisaties gaan inkantelen bij de Stad Antwerpen. Hierdoor gaan die organisaties ook gebruik maken van de SAP boekhouding van de stad. Door deze ongeplande inkantelingen, zijn we op zoek naar extra medewerkers. Uw takenpakket bestaat uit een mix van deze activiteiten: • Analyses maken, samen met de klant. • Op basis van een analyse, de configuratie kunnen toepassen in SAP. • Oplossen...
Publicatie20-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving Aankondiging van een opdracht
Publicatie20-05-2019
Deadline11-07-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Digipolis Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001273 - SAP MM Analist

Een tiental organisaties gaan inkantelen bij de Stad Antwerpen. Hierdoor gaan die organisaties ook gebruik maken van de SAP boekhouding van de stad. Door deze ongeplande inkantelingen, zijn we op zoek naar extra medewerkers. Uw takenpakket bestaat uit een mix van deze activiteiten: • Analyses maken, samen met de klant. • Op basis van een analyse, de configuratie kunnen toepassen in SAP. • Oplossen...
Publicatie20-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Digipolis Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001275 - SAP ABAP Developer

Een tiental organisaties gaan inkantelen bij de Stad Antwerpen. Hierdoor gaan die organisaties ook gebruik maken van de SAP boekhouding van de stad. Door deze ongeplande inkantelingen, zijn we op zoek naar extra medewerkers. Uw takenpakket bestaat uit een mix van deze activiteiten: • Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten implementeren, samen met de analist. • Op basis van een analyse, de implemen...
Publicatie20-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Mechelen Proces-verbaal van opening van de offertes

Beheren van mandaten en afvaardigingen van de groep Mechelen

Beheren van mandaten en afvaardigingen van de groep Mechelen - beheren en opvolgen verkiezingsuitslagen binnen de betrokken bestuurscoalitie - beheren van mandaten en afvaardigingen binnen de lopende bestuurscoalitie - beheren van loopbaan huidige mandatarissen en oud-mandatarissen (anciënniteit)
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidaatstelling: “Raamovereenkomst voor digitalisatie inkomende post en info@ e-mails”

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor het verwerken en digitaliseren van de inkomende post en info@ e-mails.
Publicatie19-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOD BINNENLANDSE ZAKEN Aankondiging van een opdracht

OPENBARE PROCEDURE VOOR het opzetten en onderhouden van een informaticasysteem voor tijdsregistratie en het beheren van de personeelsplanning VOOR REK...

Het opzetten en onderhouden van een informaticasysteem voor tijdsregistratie en het beheren van de personeelsplanning.
Publicatie19-05-2019
Deadline19-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
BOSA-DG Digitale Transformatie Aankondiging van een opdracht

E-GOVERNMENT INTEGRATION, MIDDLEWARE AND DATA ACCESS SERVICES

Raamovereenkomst inzake de aanstelling van werkkrachten om aan de toenemende vraag van de gebruikers naar SOA ontwikkeling (Service Oriented Architecture) te kunnen voldoen. Naast het leveren van de geschikte personele middelen gaat het er ook om de verwachte acties te structureren in werkpakketten (Work Package - WP) (WP met verschillende modaliteiten) en de bepaalde aanpak te respecteren.
Publicatie19-05-2019
Deadline27-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Delcredere Ducroire Aankondiging van een gegunde opdracht

DATACENTER UITBESTEDING & WORKPLACE MANAGEMENT DIENSTVERLENING

Het datacenter uitbesteding luik betreft alle centrale IT-infrastructuur: housing, server, storage, back-up, netwerking & security, WAN verbinding, internet. . Het workplace management dienstverlening luik betreft de diensten ter beheer en ondersteuning van de werkplek. Dit omvat aanmaak en beheer van de windows platformen en applicaties ten behoeve van fysieke desktops/laptops en virtuele deskto...
Publicatie19-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
ATRIAS Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

ATRIAS ATR19DS1201 IAM as a service

ATRIAS ATR19DS1201 IAM as a service Het voorwerp van de opdracht is een “Identity and Access Management” systeem. Het betreft een uniform en gecentraliseerd toegangsbeheer, zodat Atrias een operationele IAM oplossing heeft dat de integratie met applicaties en externe partijen kan realiseren. De oplossing moet een IAM as a Service (IAMaaS) zijn, waarbij het operationeel beheer van de applicatie vol...
Publicatie17-05-2019
Deadline01-07-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Installatie voor Kledingdistributie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Het AZ Sint-Maria vzw wilt het kleding distributie systeem vernieuwen en tegelijk de operationele kosten verbonden aan het verdelen van arbeidskledij aan de medewerkers verlagen. Dit document dient om tot een leveranciers- en productbeoordeling te komen. Het nieuwe kleding uitgifte systeem zal op een andere locatie ingericht worden dan het huidig systeem, aangezien de huidige ruimte te klein is...
Publicatie17-05-2019
Deadline14-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Directie Administratieve Vereenvoudiging Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

Raadpleging van de opdracht: webinterface voor de raadpleging van authentieke bronnen

Easybrussels wil een informaticasysteem ontwikkelen waarmee onder meer: • de authentieke bronnen kunnen worden geraadpleegd ; • de toegangsrechten op basis van de wettelijke context kunnen worden beheerd • men zich kan identificeren door de federale module CSAM te integreren; • verrichtingen kunnen worden getraceerd en geregistreerd
Publicatie17-05-2019
Deadline11-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
AZ Maria Middelares Aankondiging van een opdracht

AUTONOMOUS SHUTTLE PROJECT

Verduidelijking: In dit document zullen de volgende namen gebruikt worden om naar de partijen te verwijzen: ‘klant-ziekenhuis” is AZ Maria Middelares ‘inschrijver’ = het bedrijf dat het volledig autonome shuttle project ontwikkelt en uitvoert. Algemeen doel en beschrijving Met het autonome ‘last mile/first mile’ shuttle project wil AZ Maria Middelares de ingang van het ziekenhuis verbinden met d...
Publicatie17-05-2019
Deadline18-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
ABRUMET Aankondiging van een opdracht
Publicatie17-05-2019
Deadline14-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium Aankondiging van een gegunde opdracht

Actualiseren van Hydrodynamische modellen, afdeling Zeeschelde-Zeekanaal

Deze opdracht hebben betrekking op de actualisatie en verbetering van de bestaande numerieke hydrodynamische modellen van het beheersgebied van De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Zeeschelde en Zeekanaal. In de opdracht worden 4 fases voorzien: 1. Modelanalyses en verbeteringsstrategie 2. Actualiseren en verbeteren van de hydrodynamische modellen 3. Kalibratie en validatie 4. Leveren van eindproducte...
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering van Alfrescolicenties, met inbegrip van support en onderhoud

Raamovereenkomst voor de levering van Alfrescolicenties, met inbegrip van support en onderhoud : Perceel 1 : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overelg ; Perceel 2 : Fonds van Sluiting van Ondernemingen (RVA)
Publicatie16-05-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Universiteit Gent Aankondiging van een opdracht

Tier 1 supercomputer

Het sluiten van een raamovereenkomst met het oog op de aankoop, levering en het in bedrijf stellen van Tier-1 HPC-rekeninfrastructuur, scratch storage en diensten voor gebruik binnen het Vlaams Supercomputercentrum (VSC). Deze raamovereenkomst omvat tevens de levering van aanvullende onderdelen, software en onderhoudscontracten, bijkomende services en ad hoc consultancy opdrachten voor de Tier-1....
Publicatie16-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Aviato vzw Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst met een ondernemer voor de ontwikkeling van de bestaande website

Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst met een ondernemer voor de verdere ontwikkeling van een modulaire, doelgroepgerichte “digital employment” portal voor Aviato.
Publicatie16-05-2019
Deadline11-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
EIT Digital IVZW Aankondiging van een gegunde opdracht

Evenementenbureau — jaarlijkse conferentie, partnerevenement en algemene vergadering van EIT Digital

Jaarlijks organiseert EIT Digital een conferentie, partnerevenement en algemene vergadering (COPEGA - conference, partner event and general assembly), en wenst een overeenkomst te sluiten met een (evenementen)bureau voor een looptijd van 5 jaar, dat zorgt voor de tenuitvoerlegging, inclusief opdrachtbeheer, van COPEGA. Tijdens het tweedaagse evenement COPEGA verwachten wij dat er 1 100 unieke bezo...
Publicatie15-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1941 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!