IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop en onderhoud van een lijmmachine

Aankoop en onderhoud van een lijmmachine ter vervanging van 2 huidige lijmmachines.
Publicatie16-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
VRT Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Emmaüs vzw Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER AZ SINT MAARTEN

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER AZ SINT MAARTEN
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Emmaüs vzw Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER AZ SINT JOZEF

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER AZ SINT JOZEF
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
GIAL Aankondiging van een opdracht
Publicatie15-06-2018
Deadline17-07-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Amaris vzw Aankondiging van een opdracht – nutssectoren
Publicatie15-06-2018
Deadline23-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Regie der Gebouwen - ICT Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Regie der Gebouwen - Upgrade Archibus

Brussel - Regie der Gebouwen - Upgrade Archibus
Publicatie15-06-2018
Deadline21-06-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
GAN - Informaticadienst Aankondiging van een opdracht
Publicatie15-06-2018
Deadline30-07-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Hulpverleningszone Waasland Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Dendermonde (BE232)
KANSSPELCOMMISSIE Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor correctief en evolutief onderhoud van de maatsoftware ontwikkeld voor de Kansspelcommissie

De onderhavige opdracht betreft correctief en evolutief onderhoud van de maatsoftware ontwikkeld voor de Kansspelcommissie evenals onderhoud van de hierbij gebruikte commerciële en open source software.
Publicatie15-06-2018
Deadline01-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen Aankondiging van een opdracht

De ontwikkeling van een databank met experimentele sorptiegegevens

De opdracht heeft ten doel de instrumenten te ontwikkelen voor het opzetten van een databank met de experimentele sorptiegegevens verkregen in het kader van het Belgische programma voor de berging van radioactief afval (en relevante gegevens uit de open literatuur). Het doel is in het bijzonder een adequate databankstructuur voor sorptie-experimenten (d.w.z. sorptie-isotherm vs. sorption edge) op...
Publicatie14-06-2018
Deadline09-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
FOD Fin Afdeling Aankopen Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor de aankoop van een volledige databankserveroplossing DB2 LUW

Openbare procedure voor de aankoop van een volledige databankserveroplossing DB2 LUW
Publicatie14-06-2018
Deadline30-07-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
DAB Vloot Aankondiging van een opdracht

verzorgen van de hosting van data ten behoeve van het operationeel houden van het financieel en logistiek systeem van DAB Vloot en DAB Loodswezen,

verzorgen van de hosting van data ten behoeve van het operationeel houden van het financieel en logistiek systeem van DAB Vloot en DAB Loodswezen, gebaseerd op de Oracle e-Business Suite
Publicatie14-06-2018
Deadline20-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Koninklijke Bibliotheek van Belgïe Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een geïntegreerd ticketing- en reservatiesysteem en bijhorende modules

Aankoop van een geïntegreerd ticketing- en reservatiesysteem en bijhorende modules voor het nieuwe museum en de tijdelijke tentoonstellingen van de Koninklijke Bibliotheek van België
Publicatie14-06-2018
Deadline31-07-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Europese Commissie, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit Rectificatie

Externe dienstverlening in servicemodus voor ontwikkeling, advies en ondersteuning op het gebied van informatiesystemen

Externe dienstverlening in servicemodus voor ontwikkeling, advies en ondersteuning op het gebied van informatiesystemen. Zie het internetadres vermeld in I.3.
Publicatie13-06-2018
Regiocode (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)
Europese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate G, Unit G.3 Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de aanbesteding van gegevens voor de onderdelen „Tarieven”, „Binnenlandse belastingen” en „Procedure...

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de aanbesteding van gegevens in 3 percelen voor de onderdelen „Tarieven”, „Binnenlandse belastingen” en „Procedures en formaliteiten” van de Databank Markttoegang (Market Access Database (MADB)) voor minstens 121 douanegebieden die momenteel zijn opgenomen in de databank.
Publicatie13-06-2018
Deadline14-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
KANSSPELCOMMISSIE Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor de aanstelling van een "Data Protection Officer" (DPO)

De opdracht bestaat uit de terbeschikkingstelling van een "Data Protection Officer" aan de Kansspelcommissie.
Publicatie13-06-2018
Deadline18-07-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Aankondiging van een opdracht
Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Opzetten en onderhouden van Wegen Informatie Systeem

Opzetten en onderhouden van Wegen Informatie Systeem
Publicatie11-06-2018
Deadline12-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer Rectificatie
Publicatie11-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
water-link Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het beheer en de ondersteuning van de IT infrastructuur

Raamovereenkomst voor het beheer en de ondersteuning van de IT infrastructuur
Publicatie11-06-2018
Deadline12-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Het Europees Parlement Aankondiging van een opdracht

Openbare oproep voor een raamovereenkomst voor de levering van hardware en verbruiksartikelen en de verlening van IT-diensten aan het Parlamentarium,...

Deze oproep tot inschrijving heeft als doel een raamovereenkomst te sluiten met een unieke ondernemer voor de levering van alle IT-uitrusting, hardwarecomponenten en verbruiksartikelen die nodig zijn voor de goede werking van de Parlamentarium-tentoonstellingen, de Europa-ervaringsruimten in de lidstaten en meer in het algemeen de faciliteiten voor bezoekers. Het zal vooral worden gebruikt om nieu...
Publicatie09-06-2018
Deadline03-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) - Division BA.SI.3, Secure Communications Aankondiging van een opdracht

Netwerkbedieningscentrum (NOCII).

Het doel van onderhavige opdracht is de overname en de exploitatie van een netwerkbedieningscentrum. Het NOCII moet ondersteunings-, onderhouds- en monitoringdiensten verlenen en de exploitatie voorzien voor de gerubriceerde CIS om een dienst van hoge kwaliteit te garanderen voor de eindgebruikers van CIS, de afdeling veilige communicatie en de andere belanghebbenden van het netwerkbedieningscentr...
Publicatie09-06-2018
Deadline09-07-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Agentschap Facilitair Bedrijf Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst Technische Ondersteuning door ICT-Profielen

De Raamovereenkomst heeft als voorwerp in hoofdzaak het vraag gestuurd, op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden uitvoeren van diverse ICT-opdrachten in middelenverbintenis door de opdrachtnemer via door hem geselecteerde ICT-Medewerkers (Onderaannemers) voor de ondersteuning van verschillende aanbestedende overheden (=Klanten). De gekozen opdrachtnemer vervult als hoofdaannemer de...
Publicatie09-06-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
EANDIS System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Flexible Contracting

Dit aankoopdossier betreft het gunnen van een raamovereenkomst voor resultaatsverbintenissen binnen het ICT-domein, met als doel op een flexibele manier studie-, advies-, project- of serviceopdrachten als resultaatsverbintenis via minicompetities te kunnen gunnen.
Publicatie09-06-2018
Deadline09-07-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2113 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!