IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie, Directoraat-generaal "Personeelszaken en Veiligheid“, Eenheid HR.DD.R.1 "Financiën, Inkoop en Interne Controle” Aankondiging van een gegunde opdracht

Verstrekking van diensten met betrekking tot medewerkersonderzoeken bij de instellingen en organen van de Europese Unie

Deze aanbesteding bestaat uit 2 Percelen. Een contractant mag voor een van de Percelen of voor beide Percelen tegelijk een inschrijving indienen. In het laatste geval mag de inschrijver een inschrijving indienen die echter duidelijk de 2 afzonderlijke Percelen identificeert. • Perceel 1: Klassieke onderzoeksanalyse en aanverwante diensten (ontwerp, onderzoeksbeheer, analyse, verslaggeving enz.) •...
Publicatie08-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Nationale Loterij N.V. van publiek recht Kwalificatiesysteem

Kwalificatie systeem - Advies op het gebied van de IT-strategie van de Nationale Loterij.

Advies op het gebied van de IT-strategie van de Nationale Loterij (IT Target Operating Model, IT sourcing strategie, IT governance, IT portfolio management…). Zie de voorwaarden voor deelneming vermeldt op punt III.2) van deze aankondiging. Zie de bijlagen te dowloaden via deze website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325903 De eventuele vragen en...
Publicatie08-12-2018
Deadline07-12-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Vlaams Instituut voor Archivering VZW Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE ONTWIKKELING EN HET ONDERHOUD VAN WEBAPPLICATIES VIA DEELOPDRACHTEN

Het voorwerp van deze opdracht is de (her)ontwikkeling en uitbreiding van webapplicaties van VIAA, met als eerste concrete en meteen te gunnen deelopdracht de ontwikkeling van de toepassing “Het Archief voor Onderwijs” ofwel AvO (https://onderwijs.hetarchief.be) inclusief onderhoud en verdere iteraties.
Publicatie08-12-2018
Deadline07-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Nationale Loterij N.V. van publiek recht Kwalificatiesysteem

Kwalificatie systeem - Programma management in het kader van de uitvoering van de IT transformation strategie

Programma management in het kader van de uitvoering van de IT transformation strategie (optimalisatie van de transformation roadmap, de veranderingsprogramma’s, het IT budget, portfolio monitoring/tracking/reporting…) Zie de voorwaarden voor deelneming vermeldt op punt III.2) van deze aankondiging. Zie de bijlagen te dowloaden via deze website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-...
Publicatie08-12-2018
Deadline07-12-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Federale Politie Dienst Procurement Aankondiging van een opdracht

Een meerjarige raamovereenkomst van diensten voor support op Elastic Stack producten ten voordele van de geïntegreerde politie, opgesteld op basis van...

Een meerjarige raamovereenkomst van diensten voor support op Elastic Stack producten ten voordele van de geïntegreerde politie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)
Publicatie07-12-2018
Deadline23-01-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rectificatie

het ontwikkelen, hosten en onderhoud van een applicatie Modular voor het beheer van de opdrachten van Zorginspectie

De opdracht betreft het ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen van een applicatie die bij de afdelingen Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid gebruikt wordt om het volledige inspectieproces te beheren. De applicatie dient een bestaande applicatie (Modular) te vervangen. De bestaande applicatie rust op technologie die binnen afzienbare tijd en...
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Sibelga Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

SIB18DS0602 AUTOMATION RPA

Sibelga - Versterking van het transversale expertisecentrum "Automation" dat zich toespitst op de ontwikkeling en het onderhoud van een digitaal team softwarerobots
Publicatie07-12-2018
Deadline08-01-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Brugge Aankondiging van een opdracht

RFID-Selfservice openbare bibliotheek voor diverse locaties.

RFID-Selfservice openbare bibliotheek voor diverse locaties.
Publicatie07-12-2018
Deadline09-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Wit Gele Kruis van West Vlaanderen VZW Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - nieuw documentbeheersysteem en intranet - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

De uitwerking van een nieuw documentbeheersysteem en intranet voor het Wit Gele Kruis West-Vlaanderen. Het huidige documentbeheersysteem voldoet niet aan onze verwachtingen. We wensen voor alle medewerkers van het Wit Gele Kruis West-Vlaanderen een functioneel documentbeheersysteem en een aantrekkelijk, dynamisch en sociaal intranet. I.1 Objectief Het huidige documentbeheersysteem van het Wit-Gele...
Publicatie07-12-2018
Deadline08-02-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten Aankondiging van een gegunde opdracht

Het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de jaarlijks onderhoud en de ondersteuning van Automic [CA Technologi...

De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de jaarlijks onderhoud en de ondersteuning van Automic [CA Technologies][UC4] licenties.
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Vlaamse Milieumaatschappij Proces-verbaal van opening van de offertes

Installatie en configuratie van de VMM Greenplum-databankomgevingen en subscriptie voor een periode van 18 maand

Het voorwerp van deze opdracht omvat een subscriptie voor alle VMM Greenplum omgevingen (ontwikkel-, test- en productie databanken) voor een periode van 18 maand. Daarnaast maakt ook de installatie en configuratie, inclusief het opzetten van back-up mechanisme(n) en de documentatie onderdeel uit van deze opdracht.
Publicatie07-12-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Europese Commissie, Directorate-General for Taxation and Customs Union Rectificatie

Meervoudige raamovereenkomsten voor adviesdiensten ter plaatse en diensten op basis van bij benadering opgegeven tijd en middelen voor de IT-systemen...

Deze aanbestedingsprocedure behelst de verlening van adviesdiensten ter plaatse op basis van tijd en middelen en diensten op basis van bij benadering opgegeven tijd en middelen voor zakelijke, technische en projectgerelateerde activiteiten voor huidige en toekomstige IT-projecten en -activiteiten in het kader van de activiteiten van DG TAXUD.
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Brugge Aankondiging van een gegunde opdracht

RFID-Selfservice voor openbare bibliotheek

RFID-Selfservice voor openbare bibliotheek
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Aankoop en onderhoud van Websphere Messaging Software met assistentie

Aankoop en onderhoud van Websphere Messaging Software met assistentie
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw Rectificatie
Kanselarij-ICT Aankondiging van een gegunde opdracht

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENS...

Deze opdracht bestaat uit 3 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op: - (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of...
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Limburg.net Aankondiging van een opdracht

Nieuwe IT infrastructuur

De vervanging van een aantal servers van Limburg.net alsook het operationeel beheer en technische ondersteuning met onderhoudscontract. Bijkomend te voorzien: licenties Microsoft Office 365 of gelijkwaardig, SharePoint of gelijkwaardig. Tenslotte worden een aantal servers en bijhorende Oracle servers en servers voor de website vervangen. Raamovereenkomst met meerdere dienstverleners.
Publicatie06-12-2018
Deadline03-01-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Kanselarij-ICT Aankondiging van een gegunde opdracht

DIENSTENOPDRACHT MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN LICENTIES EN AANVERWANTE CONSULTANCY- EN MAINTENANCEDIENSTEN EN VAN GESPECIALISEERDE CONSULTANCYDIENS...

Deze opdracht bestaat uit 5 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op: - (advies voor) de aankoop van gebruikslicenties van softwareprogramma's en de aanverwante maintenancediensten (percelen van reeks "S") met inbegrip van alle andere families van producten, die tijdens de duur van de opdracht door de uitgever/leverancier/producent van de software moeten worden ontwikkeld, of...
Publicatie06-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Regie der Gebouwen - ICT Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Regie der Gebouwen - Software en informatiesystemen

Brussel - Regie der Gebouwen - Software en informatiesystemen
Publicatie06-12-2018
Deadline19-12-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba) Aankondiging van een opdracht

Aankoop van Sales Cloud Lightning Enterprise licenties van Salesforce

Poolstok is op zoek naar een applicatie op basis van Salesforce als centraal businessplatform. Poolstok wenst hiervoor licenties voor Salesforce aan te kopen. Deze opdracht betreft het aankopen van Sales Cloud Lightning Enterprise licenties. Er wordt gekozen om te werken met Salesforce aangezien de huidige applicatie binnen Poolstok op basis van Carerix reeds een Salesforce connector ontwikkel...
Publicatie06-12-2018
Deadline10-01-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Rectificatie

ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be)

De onderhavige opdracht betreft de ONTWIKKELING VAN EEN NATIONALE WEBSITE OVER DE ADAPTATIE AAN KLIMAATVERANDERING (www.adapt2climate.be).
Publicatie05-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Sint-Maartensscholen Ieper vzw Aankondiging van een gegunde opdracht

Externe printdiensten: online bestelsysteem, printen en leveren op diverse locaties in Ieper

Sint-Maartensscholen wenst het printen van haar cursussen, examens, toetsen ed. uit te besteden aan een externe printpartner.
Publicatie05-12-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
AHOVOKS – Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen Aankondiging van een opdracht

DIGITAAL DEELNEMERSPLATFORM EN EXAMENVERWERKING VOOR TOELATINGEXAMENS

DIGITAAL DEELNEMERSPLATFORM EN EXAMENVERWERKING VOOR TOELATINGEXAMENS
Publicatie05-12-2018
Deadline07-01-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Provincie Vlaams-Brabant Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst i.v.m. sectorplatform voor Toerisme Vlaams-Brabant vzw.

Ter beschikking stellen van website voor het beheer van toeristische informatie.
Publicatie05-12-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Europese Commissie, Directorate-General for Taxation and Customs Union Rectificatie

Meervoudige raamovereenkomsten voor adviesdiensten ter plaatse en diensten op basis van bij benadering opgegeven tijd en middelen voor de IT-systemen...

Deze aanbestedingsprocedure behelst de verlening van adviesdiensten ter plaatse op basis van tijd en middelen en diensten op basis van bij benadering opgegeven tijd en middelen voor zakelijke, technische en projectgerelateerde activiteiten voor huidige en toekomstige IT-projecten en -activiteiten in het kader van de activiteiten van DG TAXUD.
Publicatie04-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1720 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!