IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...
Energistyrelsen Aankondiging van een wijziging

Bekendtgørelse om ændring af kontrakt

Den udbudte opgave omfatter support og vedligehold af IT-applikationer (IT-systemer), der understøtter administrationen af radiofrekvenser, radioamatør kaldesignaler og nummertildeling i Danmark. Det drejer sig om følgende IT-applikationer: DAFF2, Frekvensindberetningsløsningen, Frekvensregisteret, Den Interaktive Frekvensplan og Tilsynsdatabasen.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Københavns omegn (DK012)
Viborg Kommune Aankondiging van een gegunde opdracht

Fagsystem til arbejdsmarked

Et fagsystem til kommunens arbejdsmarkedsområdet, der kan håndtere den samlede beskæftigelsesindsats. Fagsystemet skal kunne integrere ind i kommunens eksisterende it-miljø.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Midtjylland (DK04)
BWI GmbH Aankondiging van een gegunde opdracht

2000152992 DL LE1 IT-Dienstleistung Geoinformationsdienst der Bundeswehr

DL LE1 IT-Dienstleistung Geoinformationsdienst der Bundeswehr
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya Aankondiging van een wijziging

CTTI-2018-110-L2-M2

Contrato de servicio de mantenimiento de las aplicaciones de la Generalitat de Catalunya, actualmente incluidas en el inventario de aplicaciones - Lote 2: Interior
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen (72212900)
Regiocode (NUTS) Cataluña (ES51)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 - 2022

Předmětem této veřejné zakázky bylo zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") dle § 138 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na průběžné centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plně...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Draagbare computers (30213100)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Aankondiging van een wijziging

Tesztüzem 2020-2021

Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2020-2021. évi input-adatainak biztosítására - Bács-Kiskun megye A megkötésre kerülő szerződés típusa: vállalkozási szerződés. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a szerződés aláírásának napjától kell a dokumentációban részletezett feladatot t...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Boekhoudingsdiensten (79211000)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU110)
société du Grand Paris Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

etude, fourniture, paramétrage, assistance aux installations, essais et maintenance des équipements et systèmes billettiques pour les lignes du Grand...

marché d'étude, de fourniture, de paramétrage, d'assistance aux installations, d'essais et de maintenance des équipements et systèmes billettiques pour les lignes du Grand Paris Express
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Providerdiensten van applicatieservice (72416000)
Regiocode (NUTS) Ile-de-France (FR10)
société du Grand Paris Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

fourniture, paramétrage, essais et maintenance des équipements d'information Voyageurs et Sonorisation des lignes 15,16 et 17 du réseau Grand Paris Ex...

le marché comprend l'ensemble des prestations d'études, de développements, de fournitures, de paramétrage, d'assistance aux essais et de maintenance associées aux équipements du système d'information Voyageurs et Sonorisation (Siv) pour les lignes 15, 16 et 17 du GPE. Ce périmètre comprend: les gares, les postes de commandes centralisées (y compris le poste centralisé de commande de repli)
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Informatieborden (35261000)
Regiocode (NUTS) Ile-de-France (FR10)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Aankondiging van een gegunde opdracht

Vzdrževanje in nadgradnje Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) na Univerzi na Primorskem

Predmet javnega naročila je storitev vzdrževanja in nadgradnje VIS za obdobje 48 mesecev.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. Aankondiging van een gegunde opdracht

Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání

Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku bylo možné podat pro jednu či obě části. Předmětem plnění části 1 je zajištění vzděláv...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Opleidingscursussen voor computergebruik (80533100)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA Aankondiging van een gegunde opdracht

Vzdrževanje, podpora, razvoj in implementacija novih modulov mikrobiološkega laboratorijskega informacijskega sistema

Vzdrževanje, podpora, razvoj in implementacija novih modulov mikrobiološkega laboratorijskega informacijskega sistema
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor computerondersteuning en -advies (72600000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware

Předmětem plnění RD je: Poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům VMware, včetně poskytování nových licencí určených pro uživatele z akademické sféry, (s výjimkou produktů Fusion, Workstation a VMplayer). Poskytování podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým licencím v režimu 7x24, na období 1 až 4 let, a to včetně SnS určené pro uživatele z akademické...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Software en informatiesystemen (48000000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Junta de gobierno de la Diputación de Valladolid Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestación del servicio de implantación y puesta en funcionamiento de una plataforma destinada a la gestión por medios electrónicos de la actividad y...

Prestación del servicio de implantación y puesta en funcionamiento de una plataforma destinada a la gestión por medios electrónicos de la actividad y procedimiento administrativo para los ayuntamientos de la provincia de Valladolid.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Advies over planning computerlocatie (72130000)
Regiocode (NUTS) Valladolid (ES418)
LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Aankondiging van een gegunde opdracht

Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas izstrāde

Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas izstrāde
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software (72230000)
Regiocode (NUTS) Latvija (LV00)
Rectorado de la Universidad de Sevilla Aankondiging van een gegunde opdracht

Suministro de un equipo multiplataforma de testeo y experimentación de cargadores de vehículoseléctricos (EQUIPO 4) para experimentar la seguridad, in...

Suministro de un equipo multiplataforma de testeo y experimentación de cargadores de vehículoseléctricos (EQUIPO 4) para experimentar la seguridad, interoperabilidad, conformidad y durabilidadtanto del hardware del cargador en funcionamiento como la propia conectividad y comunicacionescon vehículos eléctricos
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Communicatiesoftware (48510000)
Regiocode (NUTS) Sevilla (ES618)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Aankondiging van een gegunde opdracht

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT_zamówienie jednostkowe 8

Wynajem 1 Konsultanta w wymiarze świadczenia usług 2 552 godzin, w obszarze kompetencji: wsparcie infrastruktury (help desk).
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Makroregion województwo mazowieckie (PL9)
dirisi Aankondiging van een gegunde opdracht

tierce maintenance applicative (Tma) et réalisation de modules du système d'information (si) condorh

tierce maintenance applicative (Tma) et réalisation de modules du système d'information (si) condorh
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Onderhoud van software voor informatietechnologie (72267100)
Regiocode (NUTS) Val-de-Marne (FR107)
Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aankondiging van een gegunde opdracht

Hämeen ELY-keskus - Luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Sisäinen kilpailutus - Muutosturvan viestinnän pienhankinnat

Hankintasopimuksen kohteena on viestintä- ja markkinointipalvelujen hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tämä hankinta on tehty Hansel Oy:n perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) sisäisenä kilpailutuksena.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Drukkerij- en aanverwante diensten (79800000)
Regiocode (NUTS) Suomi/Finland (FI)
sdis du Loiret Aankondiging van een gegunde opdracht

fourniture et mise en oeuvre d'une solution informatisée de gestion des ressources humaines et des prestations associées

procédure concurrentielle avec négociation.1ere phase de sélection des candidatures admis à déposer une offre
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Software voor tijdregistratie of human resources (48450000)
Regiocode (NUTS) Centre — Val de Loire (FRB)
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Aankondiging van een gegunde opdracht

Sieć WAN dla PGW WP

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci WAN dla PGW WP, tj. zakup usługi transmisji danych w technologii MPLS.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) WAN-diensten (72720000)
Regiocode (NUTS) Polska (PL)
Seure Henkilöstöpalvelut Oy Aankondiging van een gegunde opdracht

Markkinointi-, viestintä- ja mediatoimistopalveluiden kilpailutus

Tarjouspyynnöllä haettiin kumppania digitaaliseen markkinointiin sekä brändin ja työnantajamielikuvan kehittämiseen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Haimme kumppania, joka toteuttaa ensi vaiheessa työnantajanäkyvyys-kampanjan. Kampanja sisältää digimarkkinointipainotteisen työnantajanäkyvyyden toteutuskampanjan sekä sen projekti- ja mediasuunnitelma sekä sen toteutus avaimet käteen -periaattee...
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Promotiediensten (79342200)
Regiocode (NUTS) Helsinki-Uusimaa (FI1B)
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Aankondiging van een gegunde opdracht

Acordo-quadro de «aquisição de serviços de consultadoria de desenvolvimento para migração do AQUAmatrix»

Acordo-quadro de «aquisição de serviços de consultadoria de desenvolvimento para migração do AQUAmatrix».
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) Gegevensconversie (72311100)
Regiocode (NUTS) Área Metropolitana de Lisboa (PT170)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aankondiging van een gegunde opdracht

THL - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Koronatodistusten tarkastussovellusten jatkokehitystyö ja ylläpito

Hankinnan kohteena Koronatodistusten tarkastussovellusten jatkokehitystyötä ja ylläpitoa. Hankinta koskee sopimuskautta, ja toimeksiannoista sovitaan sopimuskauden aikana.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aankondiging van een gegunde opdracht

THL - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Suunnittelu- ja hallintapalvelut - Digitaalisten palveluiden asiantuntijapalvelut

Hankinta koskee digitaalisten palveluiden asiantuntijapalveluita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käyttöön sopimuskaudelle. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: - Osa-alue 1: Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut - Osa-alue 2: Palvelumuotoilu - Osa-alue 3: Pilvipalvelut
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aankondiging van een gegunde opdracht

THL - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Tartuntatautirekisterin uudistaminen

Hankinnan kohteena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän tartuntatautirekisterin uudistaminen. Hankinta koskee sopimuskautta.
Publicatie24-01-2022
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
truck tower-crane sharing