IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie, Directorate-General for Energy Aankondiging van een opdracht

Marktplaats van het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen (EIP-SCC-marktplaats)

De Europese Commissie schrijft deze uitnodiging tot inschrijving uit om een overeenkomst te sluiten met een dienstverlener (of consortium) voor het beheer van de „marktplaats” van het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen. De geselecteerde dienstverlener moet de Europese Commissie en de EIP-SCC-achterban (overheidsinstellingen op EU-, nationaal en lokaal niveau, alsoo...
Publicatie19-03-2019
Deadline13-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
FOD Fin Afdeling Aankopen Aankondiging van een opdracht

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van een software-tool inzake brandpreventie en brandbeveiliging.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van een software-tool inzake brandpreventie en brandbeveiliging.
Publicatie19-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Zorgpunt Waasland Aankondiging van een opdracht
Publicatie19-03-2019
Deadline18-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen Aankondiging van een opdracht

Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet). Thematische groepen: Geologie, zeebodemhabitats, natuurkunde en scheikunde

Het EASME doet een oproep tot het indienen van inschrijvingen met het oog op de ontwikkeling, het onderhoud en de verspreiding van digitale kaarten met hoge resolutie van de topografie van de Europese zeebodem. Het EASME is van plan om 4 dienstenovereenkomsten af te sluiten, 1 voor elk van de volgende thematische percelen: Perceel 1: geologie; Perceel 2: zeebodemhabitats; Perceel 3: natuurkunde; P...
Publicatie18-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
FOD Mobiliteit en Vervoer Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN EEN SYSTEEM DAT THEORETISCHE EX...

De onderhavige opdracht betreft de installatie en het onderhoud van een systeem dat theoretische examens mogelijk maakt met het oog op het verkrijgen van vliegvergunningen of kwalificaties in overeenstemming met de Europese Verordening 1178/2011 en de Nationale Regelgeving. Hiervoor wordt de procedure van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gekozen. Deze opdracht bevat 2...
Publicatie18-03-2019
Deadline26-04-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeente Elsene Aankondiging van een opdracht

Aankoop van firewalls en opleidings-, onderhouds- en configuratiediensten.

Deze opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen betreffende de aankoop van firewalls en opleidings-, onderhouds- en configuratiediensten.
Publicatie18-03-2019
Deadline10-04-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Smals Aankondiging van een opdracht

Geïntegreerde suite van ondersteunende tools voor het applicatieontwikkelingsproces

Dit contract betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van een geïntegreerde oplossing van ondersteunende tools voor de ontwikkelingsactiviteiten van het merk "Atlassian".
Publicatie17-03-2019
Deadline22-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG Aankondiging van een gegunde opdracht

Beheerplatform met apps voor parkeercontrole

Het voorwerp van de Opdracht is een Beheerplatform en bijhorende apps ten behoeve van de parkeer- en toegangscontrole met behulp van scanvoertuigen, vaste camera’s en lopende Vaststellers. De opdracht bestaat uit twee luiken: 1. Oplevering Beheerplatform 2. Onderhoud en beheer De Opdracht wordt gegund ingevolge een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, die vrijwill...
Publicatie17-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
vzw Jessa Ziekenhuis Aankondiging van een gegunde opdracht

Ontwikkeling, opbouw en implementatie van een IT platform voor datamanagement en interne koppeling mbt de automatisering van de registratie van implan...

Toelichting: Deze opdracht heeft als doel de ontwikkeling en implementatie van een applicatie tbv vzw Jessa Ziekenhuis die volgende mogelijkheden biedt met betrekking tot implantaten en invasief medische hulpmiddelen (voortaan IMH’s genoemd): • track-en-trace van alle ontvangen implantaten & IMH’s. • verbruiksregistratie van implantaten & IMH’s tijdens ingreep. Hierbij dient de applicatie te voor...
Publicatie17-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Karel de Grote Hogeschool VZW Rectificatie

Kandidaatuurstelling voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop, configuratie en implementatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud van een Facilitair M...

Karel de Grote Hogeschool is op zoek naar een partner dienstverlener voor de aankoop, configuratie en implementatie, ontwikkeling, beheer en onderhoud van een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS).
Publicatie17-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
FOD Kanselarij van de Eerste Minister Rectificatie

Overheidsopdracht voor DIENSTEN MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN GESPECIALISEERDE ICT-DIENSTEN

De opdracht betreft de vernieuwing van en de ondersteuning bij de exploitatiediensten en bestaat uit 14 percelen die elk een raamovereenkomst vormen, met het oog op de aankoop van gespecialiseerde ICT-diensten (ter ondersteuning van de exploitatie).
Publicatie17-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Leefmilieu Brussel Aankondiging van een gegunde opdracht

Realiseren van een software voor databeheer in het kader van het Lokale Actieplan voor Energiebeheer "PLAGE" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze opdracht bestaat erin een Web-platform te creëren voor het beheer van de informatie gekoppeld aan de uitvoering van de nieuwe reglementering betreffende het Lokale Actieplan voor Energiebeheer (PLAGE). Dit plan wordt vastgelegd in het BWLKE (Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing). Het PLAGE-besluit zal in werking treden op 1 juli 2019...
Publicatie15-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Bureau voor Normalisatie Aankondiging van een opdracht
Publicatie15-03-2019
Deadline06-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Nationale Loterij N.V. van publiek recht Aankondiging van een gegunde opdracht

COTS RETAIL CRM-SOFTWARE (met aanverwante software maintenance en supportdiensten)

Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om een licentieovereenkomst te sluiten met een dienstverlener voor het leveren, parametriseren, ondersteunen en onderhouden van een Commercial of the Shelf software oplossing (COTS). Deze software dient om het beheer van relaties en contacten met de NL’s toekomstige en bestaande contracten (Point of Sales) op te volgen, verder in het document genoemd de “Vis...
Publicatie15-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Universiteit Gent Aankondiging van een gegunde opdracht

Business intelligence via diver

Deze opdracht betreft het sluiten van een raamoverenkomst voor 2 luiken: enerzijds de onderhoudskosten voor het gebruik van de Diver software en anderzijds dienstverlening op afroep voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van business intelligence toepassingen d.m.v Diver software.
Publicatie15-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium Proces-verbaal van opening van de offertes

Actualiseren van de synthetische randvoorwaarden voor het opstellen van overstromingsgevaarkaarten

Deze opdracht omvat de actualisatie en verbetering van de randvoorwaarden van de volgende hydrodynamische modellen: • Hydrodynamisch model van de Dender • Hydrodynamisch model van de Ijzer • Hydrodynamisch model van de Leie, Bovenschelde en Gentse kanalen • Hydrodynamisch model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren • Hydrodynamisch model Demer • Hydrodynamisch model Zeekanaal-Zenne In de opdracht...
Publicatie15-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Digipolis Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

RO Consultancy RedHat 3scale API Manager

Digipolis biedt verschillende services aan die veel gevraagde behoeften afdekken, die een stabiele interface hebben, die samengesteld zijn uit één of meerdere componenten en die aanspreekbaar zijn via een API. Het ondersteunend infrastructuurplatform dat we hiervoor opgezet hebben maakt onder andere gebruik van Red Hat Openshift (Kubernetes – Docker) als containertechnologie, van Red Hat 3scale vo...
Publicatie14-03-2019
Deadline25-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
FEDASIL_MP Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht betreffende de aankoop van licenties voor besturingssysteem van het servertype voor Fedasil

Overheidsopdracht betreffende de aankoop van licenties voor besturingssysteem van het servertype voor Fedasil
Publicatie14-03-2019
Deadline27-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
FOD Fin Afdeling Aankopen Aankondiging van een gegunde opdracht

Openbare procedure voor de verwerving van een nieuwe oplossing voor de performantietesten, het onderhoud en de opleidingen

Openbare procedure voor de verwerving van een nieuwe oplossing voor de performantietesten, het onderhoud en de opleidingen
Publicatie14-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Boom Aankondiging van een opdracht

Vernieuwing ICT Infrastructuur

Vernieuwing ICT Infrastructuur - plaatsbezoek is verplicht (zie bestek)
Publicatie14-03-2019
Deadline24-04-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Enabel Aankondiging van een opdracht

Opdracht voor diensten voor digitale ondersteuning voor ontwikkeling van Enabel's interventies in de gezondheidssector

Digitale ondersteuning voor ontwikkeling van de interventies van het Belgische ontwikkelingsagentschap in de gezondheidssector
Publicatie14-03-2019
Deadline18-04-2019
Regiocode (NUTS) EXTRA-REGIO NUTS 1 (BEZ)
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven Aankondiging van een opdracht

IT-ONDERHOUDS- EN -ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

Deze Opdracht die betrekking heeft op IT-onderhouds- en ondersteuningsdiensten, is een overheidsopdracht voor diensten als bedoeld in artikel 2 van de wet van 17 juni 2016. De Opdracht betreft een algemene technische ondersteuning bij de exploitatie van de IT-infrastructuur en omvat verschillende prestaties: - Technologische monitoring; - Onderhoud van de servers en incidentmanagement; - Technisc...
Publicatie14-03-2019
Deadline30-04-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
HeLics Aankondiging van een opdracht

Ontwikkeling en levering van software voor whitelistbeheer (toegangsvergunning).

Ontwikkeling en levering van software voor whitelistbeheer (toegangsvergunning).
Publicatie13-03-2019
Deadline12-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)
Gemeente Zemst Aankondiging van een opdracht
Publicatie13-03-2019
Deadline05-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
cel Informatica Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van een case management-tool – Realiseren van concrete implementatie– Inhuren van profielen

De opdracht heeft betrekking op volgende onderdelen: * Aankoop van een case management-tool * Implementeren van een aantal business behoeften binnen een bedrijfsactiviteit in de tool * Inhuren van profielen die nieuwe implementaties in de case management tool kunnen uitvoeren
Publicatie13-03-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!