IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
NATIONALE BANK VAN BELGIE Aankondiging van een opdracht

Aankoop, onderhoud en support van Micro Focus Enterprise Server en Developer

Aankoop, onderhoud en support van Micro Focus Enterprise Server en Developer
Publicatie21-10-2018
Deadline05-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad Aankondiging van een opdracht

Ontwikkeling, consultancy en ondersteuning voor de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) Informatiesystemen (IS) - Tijd en middelen voor externe d...

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van nieuwe raamcontracten voor het leveren van ontwikkelings-, advies- en ondersteuningsdiensten op het gebied van informatiesystemen, in de modus tijd en middelen (en nabijheidstijd en -middelen). De aanbesteding is opgesplitst in 2 (twee) Percelen. Raadpleeg de aanbestedingsdocumenten, die beschikbaar zijn op het etendering-adres dat hierboven is ges...
Publicatie20-10-2018
Deadline22-11-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Aankondiging van een opdracht

Onwikkelen van een wetenschappelijke web- en mobiele applicatie over algemene psychische problemen voor huisartsen

Het ontwikkelen van wetenschappelijke inhoud voor de identificatie van indicatoren met betrekking tot werkgerelateerde psychische problemen (burn-out, stress) en veel voorkomende psychissche problemen zoals drepressie, bipolaire stoornissen, alcoholproblemen, problemen die verband houden met het gerbuik van psychoactieve stoffen. Deze indicatoren zullen worden bijeengebracht voor de ontwikkeling v...
Publicatie20-10-2018
Deadline26-11-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Ressources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts Aankondiging van een gegunde opdracht

Opensourcesoftwareaudits via Bug Bounties voor de EU-instellingen (OSS-BB)

Opensourcesoftwareaudits via Bug Bounties voor de EU-instellingen, zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3375).
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) Luxembourg (LU000)
FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor een softwarepakket inn het kader van het allocatie-en kwaliteitsmodel (BPM en werklastmeting) voor het openbaar ministerie.

POST 1: de aanschaf van en softwarepakket voor Business Process Management (levering) en WLM in het kader van allocatiemodel en kwaliteitsmodel OM. POST 2: het bijhorende onderhoud en ondersteuning voor de implementatie en exploitatie bij de magistraten en het gerechtsperoneel van het Openbaar ministerie (diensten).
Publicatie19-10-2018
Deadline28-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
FEDASIL_MP Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Modernisering van de applicatie “Resident” naar een webversie

Modernisering van de applicatie “Resident” naar een webversie
Publicatie19-10-2018
Deadline12-11-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Digipolis Aankondiging van een gegunde opdracht

A000694 - Raamovereenkomst voor Postbeheer; eerste implementatie voor Brandweer Zone Antwerpen en Politie Zone Antwerpen

De aangeboden oplossing voorziet in een gecentraliseerde digitalisering van de verschillende briefwisseling en begeleidt deze tijdens het volledige verwerkingsproces van ontvangst tot opstellen en verzenden. Zie bijgevoegde conceptnota voor meer informatie.
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Digipolis Aankondiging van een gegunde opdracht

A000798 - Digitaal schoolplatform

Ambitieus, toegankelijk en ontplooiingsgericht: het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks aan meer dan vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talenten te ontwikkelen. Zo’n zesduizend leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbi...
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
GIAL Aankondiging van een gegunde opdracht

Digitalisering van de stedenbouwkundige toelatingen

Deze opdracht betreft de digitalisering van de stedenbouwkundige toelatingen (Stedenbouwkundige vergunning, Milieuvergunning en andere gelijkaardige dossiers) van de Stad Brussel. De eerste aanvraag zal leiden tot een project van digitalisering van de aanvraagdossiers voor Stedenbouwkundige vergunningen (SV) die werden ingediend tussen 1/01/1991 en 31/12/2003. Later zouden in andere projecten ande...
Publicatie19-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Regie der Gebouwen - ICT Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Regie der Gebouwen - Uitbreiding geheugen

Brussel - Regie der Gebouwen - Uitbreiding geheugen
Publicatie18-10-2018
Deadline25-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst SAP-Licenties

De opdracht betreft de levering van nieuwe SAP-licenties met bijhorend onderhoud ervan voor rekening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die optreedt als aanbestedende overheid. Het betreft de aankoop en het onderhoud van nieuwe functionaliteiten, modules en producten in functie van de GO-live van nieuwe projecten.
Publicatie18-10-2018
Deadline26-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Digipolis Aankondiging van een gegunde opdracht

A000631 - Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van NFC tags, kaarten en andere chipdragers zoals sleutelhangers

Het voorwerp van de opdracht is het afsluiten een raamovereenkomst voor de aankoop en levering van; - NFC tags, bijvoorbeeld in de vorm van kaarten in bankkaartformaat, sleutelhangers of in een andere, nog nader te bepalen, vorm - kaarten zonder NFC tag - services ten behoeve van het bezorgen van kaarten, gekleefd op een begeleidende brief, onder omslag, na aanlevering van een bestand met de naam...
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Grimbergen Aankondiging van een opdracht

Levering en installatie van een gezamenlijk softwarepakket voor meerjarenplanning, boekhouding en andere financiële toepassingen voor gemeente, OCMW,...

Levering en installatie van één softwarepakket dat dient als gemeenschappelijk financieel platform en dat de mogelijkheid biedt om vanuit 1 centrale doelstellingenboom en actieplannen meerdere boekhoudingen te voeren, meer specifiek de boekhouding van zowel het gemeentebestuur als van het OCMW van Grimbergen. Het pakket beantwoordt aan alle wettelijke bepalingen waaronder minstens het decreet over...
Publicatie18-10-2018
Deadline13-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Digipolis Aankondiging van een opdracht

Senior projectleider

Senior projectleider
Publicatie18-10-2018
Deadline29-10-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Digipolis Rectificatie

D000269 - Mobiele Operator

Ruim omschreven bestaat het voorwerp uit “het aanbieden van een breed gamma van mobiele telecommunicatiediensten, bestaande uit mobiele spraaktelefonie , mobiele datacommunicatie en gsm diensten”. Digipolis moet steeds kunnen beschikken over een stabiele, veilige en voldoende performante telecommunicatie-infrastructuur voor ondersteuning van de stedelijke dienstverlening. Een stabiele en performan...
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Digipolis Aankondiging van een gegunde opdracht

A000740 - Raamovereenkomst voor de inrichting van Room Booking Systemen, Digital Signage & Wayfinding

De opdracht is opgedeeld in meerdere onderdelen: ● 1: Roombooking software ● 2: Digital Signage software ● 3: Wayfinding software ● 4: Preregistratie, Wachtrijmanagement en onthaal ● 5: Expertise in inrichting van statisch wayfinding in complexe gebouwen De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de 5 onderdelen. Onderaanneming is toegestaan. De 5 onderdelen wo...
Publicatie18-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Europese Commissie, Directorate-General for Taxation and Customs Union Aankondiging van een opdracht

Meervoudige raamovereenkomsten voor adviesdiensten ter plaatse en diensten op basis van bij benadering opgegeven tijd en middelen voor de IT-systemen...

Deze aanbestedingsprocedure behelst de verlening van adviesdiensten ter plaatse op basis van tijd en middelen en diensten op basis van bij benadering opgegeven tijd en middelen voor zakelijke, technische en projectgerelateerde activiteiten voor huidige en toekomstige IT-projecten en -activiteiten in het kader van de activiteiten van DG TAXUD.
Publicatie17-10-2018
Deadline06-12-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Kamer van volksvertegenwoordigers Aankondiging van een opdracht

Vervanging Power System server

De opdracht bestaat in de levering, installatie en configuratie van een nieuwe Power System server ter vervanging van de huidige Power System 720 (system serial number 21202CV). Tevens zal de leverancier gedurende een periode van vijf jaar instaan voor de maintenance, zowel inzake HW als SW.
Publicatie17-10-2018
Deadline21-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Agentschap voor Overheidspersoneel Aankondiging van een opdracht

Software voor het beheer van data in functie van tweede pensioenpijlers

De huidige opdracht omvat volgende componenten: - implementatie van een oplossing voor de verwerking van personeelsdata uit de HR systemen van de opdrachtgever, inclusief corrigeren van de data waar nodig en veilige overdracht naar de door de opdrachtgever geselecteerde 3de partijen (verzekeraars of andere); - licentie voor het gebruik van de voorgestelde oplossing bij de opdrachtgever; - onderst...
Publicatie17-10-2018
Deadline20-11-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Regie der Gebouwen - ICT Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Regie der Gebouwen - Huren van een laser graveermachine

Brussel - Regie der Gebouwen - Huren van een laser graveermachine
Publicatie17-10-2018
Deadline30-10-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
BOSA-DG Digitale Transformatie Proces-verbaal van opening van de offertes

User Centered Design

Onderhavige opdracht heeft betrekking op de realisatie van “User Centered Design”- oplossingen voor overheden gebruik makend van Service Design technieken en/of User Experience technieken.
Publicatie17-10-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit Aankondiging van een gegunde opdracht

Externe dienstverlening „extra muros” op basis van vaste prijs en opgegeven tijd en middelen voor ontwikkeling, advies en ondersteuning op het gebied...

Externe dienstverlening „extra muros” op basis van vaste prijs en opgegeven tijd en middelen voor ontwikkeling, advies en ondersteuning op het gebied van informatiesystemen.
Publicatie16-10-2018
Regiocode (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering, installatie en ondersteuning van een via software gedefinieerde virtualisatie infrastructuur

Het voorwerp van de opdracht betreft het leveren, plaatsen, installeren en ondersteunen van hyperconverged virtualisatie infrastructuur. Het doel is toekomstige systemen van het VTC (Vlaams Tunnel- en Controlecentrum) en EMT (Elektromechanica en Telematica) te virtualiseren op de te leveren infrastructuur, zodanig dat er niet telkens fysische hardware dient aangekocht te worden.
Publicatie16-10-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Digipolis Aankondiging van een opdracht

D000269 - Mobiele Operator

Ruim omschreven bestaat het voorwerp uit “het aanbieden van een breed gamma van mobiele telecommunicatiediensten, bestaande uit mobiele spraaktelefonie , mobiele datacommunicatie en gsm diensten”. Digipolis moet steeds kunnen beschikken over een stabiele, veilige en voldoende performante telecommunicatie-infrastructuur voor ondersteuning van de stedelijke dienstverlening. Een stabiele en performan...
Publicatie16-10-2018
Deadline16-11-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Agentschap Plantentuin Meise Proces-verbaal van opening van de offertes

Beeldverwerking en dataregistratie van het herbarium (partim) beheerd door APM

Beeldverwerking en dataregistratie van het herbarium (partim) beheerd door APM
Publicatie16-10-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Vlaams-Brabant (BE24)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!