IT-diensten

Software en informaticasystemen, adviezen inzake hardware, softwareprogrammering en -advies, gegevensverwerking, databanken, internetdiesten, software voor netwerken en automatisering, documentenbeheer, computerondersteuning en -advies, backup, computeraudits, ...
Infrabel sa - Procurement, division I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Fourniture et maintenance de licences et hardware CheckPoint

Fourniture et maintenance de licences et hardware CheckPoint
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingssoftware (48730000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Levering en onderhoud van CheckPoint licenties en hardware

Levering en onderhoud van levering en onderhoud van CheckPoint licenties en hardware
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingssoftware (48730000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Direction des Systèmes de transports intelligents Rectificatie

Voitures connectées - Acquisition et traitement de données de trafic

L’objet du présent marché de services porte sur la collecte, le traitement et la mise à disposition de données provenant des véhicules qui circulent sur la route afin d’améliorer la connaissance du comportement des usagers.
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Software en informatiesystemen (48000000)
Regiocode (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
Regionale Belasting Groep Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Kantoor automatisering

Het betreft de dienstverlening van kantoor automatisering voor werkplekbeheer, WLAN/wifi en werkplekapparatuur (hardware).
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE Aankondiging van een opdracht

Contrat pluriannuel pour un conseiller BIM

'Building Information Modelling' ou 'Building Information Management' est une méthodologie collaborative dans laquelle les différents stakeholders travaillent ensemble autour d'un modèle 3D intelligent pour promouvoir l'avancement et l'exécution corrects d'un projet de construction. Bien que cette méthodologie ne soit pas nouvelle, elle n'est actuellement que partiellement acceptée en Belgique, co...
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
NATIONALE BANK VAN BELGIE Aankondiging van een opdracht

Meerjarig contract BIM adviseur

'Building Information Modelling' of 'Building Information Management' is een samenwerkingsmethodologie waarbij verschillende stakeholders samenwerken rond een intelligent 3D model ter bevordering van de voortgang en correcte uitvoeringen van een bouwproject. Hoewel deze methodologie an sich niet nieuw is, is het momenteel slechts beperkt ingeburgerd in de Belgische bouwwereld in tegenstelling tot...
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse (71241000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Infrabel sa - Procurement, division I-FBA.51 Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Acquisition d’un logiciel de gestion des métadonnées et de gouvernance des données

Acquisition d’un logiciel de gestion des métadonnées (documentation sur les données) et de gouvernance des données permettant d’identifier, rechercher, comprendre, accéder, fiabiliser et sécuriser les données dispersées sur tous types de plateformes et de technologies.
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Software voor documentenbeheer (48311000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankoop van software voor het beheren van meta data en data governance

Aankoop van software voor het beheren van meta data (data documentatie) en data governance met als doel het identificeren, doorzoeken, begrijpen, toegang verlenen, betrouwbaar maken en beveiligen van gegevens die verspreid zijn over alle soorten platforms en technologieën.
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Software voor documentenbeheer (48311000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Agentschap Facilitair Bedrijf Vooraankondiging

Programma_ICT-contracten_2022

Een gemeenschappelijk ICT dienstverleningsaanbod bestaande uit een verscheidenheid aanICT diensten zoals integratiediensten, werkplekdiensten, bedrijfsapplicatie diensten, cloud- en datacenterdiensten,netwerkdiensten en mainframediensten aangeboden via 6 raamovereenkomsten waarvan de Vlaamse administratie en delokale/provinciale besturen kunnen afnemen om aande informaticabehoeften te voldoen. Dez...
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
VRT Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Object Storage

Met deze opdracht wenst VRT een raamovereenkomst af te sluiten om een object storage infrastructuur op te bouwen en te beheren. De infrastructuur zal ingezet worden binnen het beheer van het media archief.De omgeving zal over meerdere sites / datacenters worden opgebouwd.De architectuur zal een goede duurzaamheid en beschikbaarheid aanbieden en zal eenvoudige uit te breiden zijn. Het biedt voldoen...
Publicatie22-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent Aankondiging van een opdracht

Customisatie en onderhoud van een afstandsbewakingssysteem voor de wegverlichting van snelwegen en gewestwegen

Perceel 1 betreft de eventuele aankoop, verdere customisatie en onderhoud van het afstandsbewaking- en bedieningssysteem voor de wegverlichting van snelwegen en gewestwegen. Aansturing en bewaking van de wegverlichting kan zowel op het niveau van de elektrische cabine als op het niveau van de armaturen of groep van armaturen plaatsvinden.Perceel 2 betreft het voorzien van controllers die aan de en...
Publicatie21-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Ontwikkeling van software (72262000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - Informatikdienst Aankondiging van een opdracht

Konzeption, Umsetzung und Einführung eines neuen Intranets auf Basis von Office 365

Die Entwicklung hin zu einer modernen und digitalen Verwaltung soll sich in einem neuen Intranet widerspiegeln. Ganz im Sinne des Leitbilds des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft „kompetent und zuverlässig“ sollen im neuen Intranet stets aktuelle und vollständige Informationen sowie nützliches Wissen zum Verwaltungsgeschehen bereitgestellt werden. Zudem soll es den Nutzern ermöglichen...
Publicatie21-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Software voor internet en intranet (48220000)
Regiocode (NUTS) Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft (BE336)
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent Aankondiging van een opdracht

Customisatie en onderhoud van een afstandsbewakingssysteem voor de wegverlichting van snelwegen en gewestwegen

Perceel 1 betreft de eventuele aankoop, verdere customisatie en onderhoud van het afstandsbewaking- en bedieningssysteem voor de wegverlichting van snelwegen en gewestwegen. Aansturing en bewaking van de wegverlichting kan zowel op het niveau van de elektrische cabine als op het niveau van de armaturen of groep van armaturen plaatsvinden.Perceel 2 betreft het voorzien van controllers die aan de en...
Publicatie21-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Ontwikkeling van software (72262000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Stad Gent Aankondiging van een opdracht

OPMAKEN VAN VISUALISATIES VOOR DIVERSE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE (HER)AANLEG VAN PUBLIEKE RUIMTE

OPMAKEN VAN VISUALISATIES VOOR DIVERSE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE (HER)AANLEG VAN PUBLIEKE RUIMTE
Publicatie21-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit (72212300)
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
Smals Aankondiging van een opdracht

Souscriptions EDB Postgres, outil de migration des données, services de consultance et formation

Le présent marché vise l’acquisition de souscriptions EDB Postgres, d’un outil de migration des données, de services de consultance et formation.
Publicatie21-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Databasebeheerssysteem (48612000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Smals Aankondiging van een opdracht

EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding

Deze opdracht beoogt de aankoop van EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding.
Publicatie21-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Databasebeheerssysteem (48612000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Královéhradecký kraj Aankondiging van een gegunde opdracht

Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace nemocničního informačního systému (dále jen „NIS") a poskytnutí souvisejících služeb ve čtyřech nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 259 97 556. Součástí plnění na základě veřejné zakázky je pořízení NIS, zpracování detailní analýzy a dílčích prováděcích projektu NIS včetně harmonogramu realizace; kompl...
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Helpdesk- en ondersteuningsdiensten (72253000)
Regiocode (NUTS) Královéhradecký kraj (CZ052)
BWI GmbH Aankondiging van een gegunde opdracht

2000090644 DL Support, Wartung und SWPÄ IKOL-ERNA, IKOL-FARN

Support, Wartung und SWPÄ IKOL-ERNA, IKOL-FARN.
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Poliisihallitus Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Poliisin sovelluskehityksen IT-asiantuntijapalvelut (MAM- ja tallennusratkaisut)

Sopimuksen kohteena on sovelluskehitykseen liittyvien IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Poliisihallitukselle, sen alaisille yksiköille ja sisäministeriön alaisuudessa toimivalle Suojelupoliisille. Sopimuksen kohteena olevat asiantuntijapalvelut liittyvät poliisin tietojärjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun ja tietot...
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) SUOMI / FINLAND (FI)
Министерство на вътрешните работи Aankondiging van een wijziging

Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране...

Следгаранционната поддръжка на техническите и програмните средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства включва поддържане в работоспособно състояние на технически и програмни средства:1. В пунктовете за персонализация и системата за управление з...
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) БЪЛГАРИЯ (BULGARIA) (BG)
Taitoa Kuntaperintä Oy Aankondiging van een gegunde opdracht

Perintäjärjestelmän kehittäminen

Hankinta koskee Kunnan Taitoa Oy:n omistaman perintäjärjestelmän jatkokehityksessä. Taitoa Kuntaperintä Oy vastaa järjestelmän kehityksestä.
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) MANNER-SUOMI (FI1)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Aankondiging van een wijziging

Tűzfal menedzsment rendszer és központi switch

A közbeszerzés tárgya: Tűzfal menedzsment rendszer és központi switch beszerzése, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása. Az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott referenciatermék: Firepower és Nexus 9300-as rendszer azzal, hogy AK a referenciatermékkel - alábbiakban meghatározottak szerinti tulajdonságokkal (képességekkel/funkciókkal) rendelkező - egyenértékű megajánlást is elfogad. AK felhív...
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Schakel- of routersoftware (48219500)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU110)
BWI GmbH Aankondiging van een gegunde opdracht

2000092730 DL SWPÄ im Verfahren 8830 – PASA 2000

Dienstleistung SWPÄ im Verfahren 8830 – PASA 2000.
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) DEUTSCHLAND (DE)
Kantonspolizei Zürich ITE Aankondiging van een gegunde opdracht

Lieferung, Installation, Inbetriebsetzung und Wartung einer Standardsoftware für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft

Lieferung, Installation, Inbetriebsetzung und Wartung einer Standardsoftware für Personaleinsatzplanung und Zeitwirtschaft.
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA (CH0)
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) Aankondiging van een gegunde opdracht

Rahmenvereinbarung Berater Data Analytics

Innerhalb der Berufsgenossenschaft ist die Fülle an Daten sehr hoch; diese Datenfülle optimal zu nutzen ist eines der übergeordneten strategischen Ziele der BG ETEM. Daher setzt die BG ETEM bereits seit längerem auf das Thema Data Analytics und nutzt dafür seit ca. 7 Jahren im Haus eine entsprechende Software. Es handelt sich um die Software IBM SPSS Modeler, zu der bereits umfangreiches Know-how...
Publicatie20-09-2019
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Kreisfreie Stadt (DEA23)