Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor opdracht van diensten met betrekking tot support, updates en onderhoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen functionaliteiten van AX-ERP voor de Arteveldehogeschool VZW.

Deze opdracht voor diensten (bijlage 2A-diensten: categorie 7 — CPC-indeling 84 — CPV code 72000000-5)betreft het aanbieden van support, updates en onderhoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen functionaliteiten van AX-ERP voor de Arteveldehogeschool VZW.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Arteveldehogeschool
Postadres
Hoogpoort 15
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
overheidsopdrachten@arteveldehs.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Delaware Consulting , Kapel Ter Bede, 8500 Kortrijk, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer