Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop, de implementatie en het onderhoud van een Energy Management System

Het nieuwe energiemanagementsysteem heeft minimaal volgende taken:

- het opvolgen van de energieverbruiken die geïnjecteerd worden in ons net;

- de allocatie van de energieafname over de verschillende gebruikers gevoed vanuit ons net;

- de opvolging van de energiestromen tussen injectie en afname.

- de controle van de aankoopfacturen op distributie-aansluitingen;

Tevens dient het nieuwe energiemanagement Infrabel in staat te stellen om al haar rollen in de energiemarkt te vervullen. In deze kan Infrabel vergeleken worden met een distributienetbeheerder. Dit behelst onder meer:

- ontvangen en versturen van data naar verschillende marktpartijen;

- allocatie van verbruiken tussen ARP’s;

- achterliggende netgebruikers toegang geven tot hun gegevens met behoud van vertrouwelijkheid.


Datum van verzending van deze aankondiging
22-01-2019
Publicatiedatum
23-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
nele.santulliana@infrabel.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!