Aankondiging van een gegunde opdracht

PL1 Developer” consultant

De raamovereenkomst heeft tot doel meerdere ondernemers te vinden die handelt als “PL1 Developer” consultant en heeft betrekking op ICT-diensten (operationele prestaties) en hulp bij het beheer van ICT-projecten en - systemen. Dit betreft vooral, maar is niet beperkt tot, het beheer en de administratie van programma's. De consultant moet dus de operationele ICT-diensten verrichten en helpen bij het beheer van de projecten en de computersystemen.
De raamovereenkomst wordt met meerdere ondernemers (maximum 3) gesloten en alle voorwaarden van de raamovereenkomst zijn bepaald of vast gesteld.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72500000 - Informaticadiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres
Zuidstraat, 111
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
procurement@fsmb.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
86400.00 EUR
Hoogste offerte
88200.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
NSI IT SOFTWARE & SERVICES NV
Naam en adres van de contractant
GENESIS CONSULT BVBA
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer