Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

UI/UX expert

Voor ons GPSO team zijn we op zoek naar een ervaren UI/UX expert die ons team kan versterken in het vertalen van de requirements naar geweldige, gebruiksvriendelijke en effectieve responsieve designs. Je creëert voor ons een digitaal product op basis van de input van onze collega’s en je draagt deze uit naar alle andere projecten die onder dezelfde noemer vallen. Je bent in staat om technische slimme functionaliteiten te vertalen naar een intuïtieve en gemakkelijk te snappen feature in onze toepassing.
Op basis van wireframes en business analyse de vertaling maken naar een bruikbare user interface voor webtoepassingen. Aantoonbare ervaring aan de hand van referenties is vereist (graag enkele referenties vermelden in het cv).
Dit houdt in:
- meehelpen met de ontwikkeling
- aanreiken van oplossingen voor problemen
- testen van de ontwikkeling
- Documentatie van bovenstaande


Datum van verzending van deze aankondiging
22-01-2018
Publicatiedatum
22-01-2018
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Bellevue 1
Plaats
Ledeberg (Gent)
Postcode
9050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gino Vertriest
Telefoon
+32 92660900
Fax
+32 92315521
E-mail
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297027
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!