Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een KUA (Kleding Uitgifte Automaat) + KIA (Kleding Inname Automaat)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
18100000 - Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
18130000 - Speciale werkkleding
48921000 - Automatiseringssysteem
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip Vermijlen
E-mail
filip.vermijlen@azsintblasius.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
213560.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Technico Automatisering BV , Industrieweg 30, 2382 NW Zoeterwoude, NEDERLAND
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer