Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Aankondiging van een opdracht

Dienstroosterplanning

Totaaloplossing voor een digitale dienstroosterplanning en een tijdsregistratiesysteem, gekoppeld aan de bestaande loonregistratie.

Publicatiedatum
12-04-2016
Deadline
13-05-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48300000 - Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Postadres
Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
Vansant Josepha
Ter attentie van
Josee Vansant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een attest RSZ van laatste kwartaal
Kandidaat verklaart zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen van artikel 61§1 en 2 van het KB Plaatsing van 15/7/2011.

Economische en financiële draagkracht

De jaarrekeningen en omzet van laatste 3 boekjaren zullen via Digiflow worden opgevraagd.

Vakbekwaamheid

Een opgave per project van de 3 voornaamste gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 5 jaar bij voorkeur in ziekenhuizen, met vermelding van volgende inlichtingen:
omschrijving van de opdracht en implementatietraject
duurtijd van het traject
bedrag van de opdracht en van de instanties waarvoor zij bestemd waren.
contactpersoon + attest goede uitvoering
Kennis van werking ziekenhuis, ziekenhuiswetgeving en sociale wetgeving dient aangetoond te worden via presentatie.
Beschrijving van soft- en hardware ter ondersteuning van proces.
Beschrijving van geboden ondersteuning en van helpdeskfunctie.