Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

Application Maintenance and Support Services

PersoPoint is onderdeel van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) en is het secretariaat voor personeel- en loonsadministratie van de federale overheid. Als dienstverlener biedt PersoPoint loonadministratie, personeelsadministratie, juridisch advies en rapportering aan aan de overheidsdiensten van de Federale Overheid.
Ter ondersteuning van deze diensten maakt PersoPoint gebruik van verschillende technologieën.
Het onderhoudscontract met de huidige dienstverlener komt ten einde op 01/01/2021. De doelstelling van deze RfI betreft de voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook het identificeren van partijen die de capaciteit, ervaring en interesse hebben om de dienstverlening vanaf 2021 op zich te nemen, voor een periode van 5 jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
24-01-2019
Publicatiedatum
24-01-2019
Deadline
22-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BOSA-DG Sociaal Secretariaat Persopoint
Postadres
Handelsstraat 96
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rob Lagrain
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
rob.lagrain@bosa.fgov.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331151
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331151
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1873 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!