Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001076 - 'Time Machine' Historical GIS app

Stad Antwerpen en imec lanceerden samen de Smart Zone: het gebied waar we beginnen aan de ’Smart City’ en concrete toepassingen aan de burger tonen. Digipolis is de technologiepartner van de stad en zet voor de Smart Zone uitdagingen in de markt in opdracht van stad en imec. De Smart Zone omvat het gebied tussen de Groenplaats en
het Museum voor Schone Kunsten en fungeert als technologielab, als (internationaal) uitstalraam en als hulpmiddel om van de Antwerpenaars (nog meer) “smart people” te maken.
ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging
04-02-2019
Publicatiedatum
04-02-2019
Deadline
07-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
Fax
-
E-mail
birgit.conjaerts@digipolis.be
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332065
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!