Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
01-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
Postadres:
Zandpoortvest 60
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
info@thomasmore.be

Overige nadere inlichtingen

Zoals in het erratum van 26/12/2017 reeds aangekondigd was er in de initiële publicatie belangrijke informatie weggevallen, namelijk onder II.2.9. en dit betreffende hoe de rangschikking zal gebeuren om het aantal kandidaten voor het indienen van een offerte in de tweede fase van deze procedure te beperken tot maximaal 5. Mogelijks was er verwarring hierover, aangezien in het erratum van 26/12/2017 vermeld stond dat de in de initiële publicatie ontbrekende info in de erratum-publicatie van 26/12/2017 stond in geel gemarkeerd. De nodige info stond echter niet in het publicatiedocument zelf, maar wel in het geüploade begeleidende document (en in dat begeleidende document onder II.2.9 in het geel gemarkeerd). Iedere ondernemer die zich kandidaat wenst te stellen, dient daarmee verplicht rekening te houden, alsook verplicht de gevraagde referenties in te dienen bij de kandidaatstelling teneinde het voor de aanbestedende overheid mogelijk te maken een rangorde te bepalen voor de ingediende kandidaturen.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer