Rectificatie

APPLICATIEVE EN OPERATIONELE BEHEER VAN HET HEMOVIGILANTIEPORTAAL

De onderhavige opdracht betreft het applicatieve en operationele beheer van het Hemovigilantieportaal van het FAGG. Dit omvat:
 De overname van het Hemovigilantieportaal
 Het volledige beheer van het Hemovigilantieportaal

Datum van verzending van deze aankondiging
25-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Postadres:
Victor Hortaplein 40 bus 40
Plaats:
Bruxelles (Saint-Gilles)
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Ali Essaidi
E-mail:
ali.essaidi@fagg-afmps.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Geraamde totale waarde
In plaats van:
293000.00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Waarde zonder btw
In plaats van:
141322.31

Overige nadere inlichtingen

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer