Aankondiging van een opdracht

accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de primer acrylique, peinture acrylique, vernis acrylique, laque, couche de fond pour laque, fibre de verre et colle au profit de la police fédérale, de la police locale et des écoles de police.

Leveringen
Publicatie datum
26-04-2017
Deadline
21-06-2017 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Police Fédérale Service Procurement | 1050 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Korte inhoud
accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de primer acrylique, peinture acrylique, vernis acrylique, laque, couche de fond pour laque, fibre de verre et colle au profit de la police fédérale, de la police locale et des écoles de police.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Primer universel acrylique mural

Beschrijving
Primer universel acrylique mural
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Composition - 30
Kwaliteit: Prix - 30
Kwaliteit: Application - 20
Kwaliteit: conditionnement - 10
Kwaliteit: Prix supplémentaire - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 2: Peinture acrylique murale

Beschrijving
Peinture acrylique murale
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Composition - 30
Kwaliteit: Prix - 30
Kwaliteit: Application - 20
Kwaliteit: conditionnement - 10
Kwaliteit: Prix supplémentaire - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 3: Vernis acrylique mural mat

Beschrijving
Vernis acrylique mural mat
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Composition - 30
Kwaliteit: Prix - 30
Kwaliteit: Application - 20
Kwaliteit: conditionnement - 10
Kwaliteit: Prix supplémentaire - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 4: Laque et couche de fond pour laque

Beschrijving
5.1.5.1 Poste 1
Laque
5.1.5.2 Poste 2
Couche de fond pour laque
5.1.5.3 Option obligatoire
Nuanciers
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Composition - 30
Kwaliteit: Prix - 30
Kwaliteit: Application - 20
Kwaliteit: conditionnement - 10
Kwaliteit: Prix supplémentaire - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 5: Fibre de verre et colle

Beschrijving
5.1.6.1 Poste 1
Fibre de verre
5.1.6.2 Poste 2
Colle
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Composition - 30
Kwaliteit: Prix - 30
Kwaliteit: Application - 20
Kwaliteit: conditionnement - 10
Kwaliteit: Prix supplémentaire - 5
Kwaliteit: Rendement - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Voir points 8 et 9 du CSCH

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Voir points 8 et 9 du CSCH
truck tower-crane sharing