Aankondiging van een opdracht

meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van Acryl muurprimer, Acrylverf, Acrylvernis, lak, grondlaag voor lak, glasvezelbehang en lijm ten voordele van de federale en de lokale politie en de politiescholen.

Leveringen
Publicatie datum
26-04-2017
Deadline
21-06-2017 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Federale Politie Dienst Procurement | 1050 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Korte inhoud
meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van Acryl muurprimer, Acrylverf, Acrylvernis, lak, grondlaag voor lak, glasvezelbehang en lijm ten voordele van de federale en de lokale politie en de politiescholen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Universele Acryl muurprimer

Beschrijving
Universele Acryl muurprimer
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Samenstelling - 30
Kwaliteit: Toepassing - 20
Kwaliteit: Conditionering - 10
Kwaliteit: Bijkomende prijs - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 2: Acrylverf voor muren

Beschrijving
Acrylverf voor muren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Samenstelling - 30
Kwaliteit: Toepassing - 20
Kwaliteit: Conditionering - 10
Kwaliteit: Bijkomende prijs - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 3: Matte Acrylvernis voor muren

Beschrijving
Matte Acrylvernis voor muren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Samenstelling - 30
Kwaliteit: Toepassing - 20
Kwaliteit: Conditionering - 10
Kwaliteit: Bijkomende prijs - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 4: Lak en grondlaag voor lak

Beschrijving
Post 1
Lak
Post 2
Grondlaag voor lak
Verplichte optie
Kleurenwaaiers
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Samenstelling - 30
Kwaliteit: Toepassing - 20
Kwaliteit: Conditionering - 10
Kwaliteit: Bijkomende prijs - 5
Kwaliteit: Rendement - 5

Perceel 5: Glasvezelbehang en lijm

Beschrijving
Post 1
Glasvezelbehang
Post 2
Lijm
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
44800000 - Verf, vernis en mastiek
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Samenstelling - 30
Kwaliteit: Toepassing - 20
Kwaliteit: Conditionering - 10
Kwaliteit: Bijkomende prijs - 5
Kwaliteit: Rendement - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie punten 8 en 9 van het bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie punten 8 en 9 van het bestek
truck tower-crane sharing