Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Ondersteuning en onderhoud op site van de software Tivoli Netcool, met diensten van evolutief onderhoud van de oplossing en aankoop van bijkomende licenties inbegrepen

Ondersteuning en onderhoud op site van de software Tivoli Netcool, met diensten van evolutief onderhoud van de oplossing en aankoop van bijkomende licenties inbegrepen

Datum van verzending van deze aankondiging
18-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48810000 - Informatiesystemen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
david.druez@infrabel.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NOKIA BELL , Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer