Aankondiging van een gegunde opdracht

Applicatie leerplicht / RMC en leerlingenvervoer

Leveringen
Publicatie datum
02-08-2021
Waarde
138.989,14 EUR
Aanbestedende overheid
Gemeente Wijk bij Duurstede | 3962 CL WIJK BIJ DUURSTEDE, NL | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Martina van Mourik
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Korte inhoud
De 5 gemeenten van de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) wensen één leverancier te selecteren, die een applicatie leerplicht RMC en leerlingen vervoer levert, implementeert en onderhoudt. De applicatie moet de gebruikers naar tevredenheid ondersteunen bij de uitvoering van hun taken voor leerplicht/RMC en het leerlingenvervoer. De geselecteerde Ondernemer blijft innoveren en blijft de aangeboden applicatie ontwikkelen, zodat er continue nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten aan de applicatie worden toegevoegd. Als de geselecteerde Ondernemer kansen ziet voor verbetering, bijvoorbeeld voor een efficiënter werkproces, zal de geselecteerde Ondernemer hiervoor gevraagd én ongevraagd advies geven. Proactieve communicatie met gebruikers is gedurende het gehele Contract belangrijk.
Gunningen

Applicatie leerplicht / RMC en leerlingenvervoer

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
138.989,14 EUR
Bedrijven
Metaobjects Benelux B.V. | 5611 BJ EINDHOVEN, NL | http://www.metaobjects.nl
truck tower-crane sharing