Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Senior Drupal ontwikkelaar

Digipolis Gent is voor haar domein WEB op zoek naar een senior Drupal ontwikkelaar voor het uitvoeren van volgende taken:
1. Programmeren en implementeren van internet applicaties voor de stad Gent, OCMW Gent, politie-en brandweerdiensten van de stad Gent.
De kandidaat schat de complexiteit van de te ontwikkelen applicaties in en zal, in nauw overleg met de interne Digipolis medewerkers, de ontwikkeling en implementatie acties doorvoeren op de Drupal Acceptatieomgeving/Productieomgeving.
2. Support bij andere Drupal ontwikkelingen bij Digipolis.
Naast het zelfstandig ontwikkelen en implementeren van intranet/internet applicaties al de kandidaat ook ingezet worden om andere projecten te ondersteunen.
3. Coaching van programmeurs.
Naast het zelfstandig ontwikkelen en implementeren van intranet/internet applicaties zal de kandidaat ook ingezet worden om collega programmeurs te assisteren in Drupal.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
05-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Bellevue 1
Plaats
Ledeberg (Gent)
Postcode
9050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nick Schalck
Telefoon
+32 92660900
Fax
+32 92315521
E-mail
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Hoofdadres
www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297773
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer