Aankondiging van een gegunde opdracht

Evropská námořní síť pro pozorování a sběr dat

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
EASME spouští tuto výzvu k podání nabídek s cílem uzavřít sedm zakázek na služby pro další rozvoj a údržbu Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet). Předmětem této výzvy je uzavření sedm zakázek na služby pro další rozvoj provozní služby, v jejímž rámci bude zajištěna interoperabilita a volná dostupnost údajů, a další rozvíjení datových produktů na základě pozorování moře, se zajištěním volného a otevřeného přístupu k těmto datovým produktům a k pozorováním, na nichž byly tyto datové produkty vystavěny. Tato výzva k podávání nabídek má sedm položek:
Položka č. 1: batymetrie,
Položka č. 2: biologie,
Položka č. 3: chemie,
Položka č. 4: geologie,
Položka č. 5: lidské činnosti,
Položka č. 6: fyzika,
Položka č. 7: biotopy na mořském dně.
Tato výzva k podání nabídek se týká pracovního programu 2019 (opatření 1.3.1.9) a pracovního programu 2020 (opatření 3.1.11) pro Evropský námořní a rybářský fond. Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.
Gunningen

Perceel 4: Fyzika

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing