Aankondiging van een gegunde opdracht

Det Europæiske Havobservations- og Datanetværk

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
EASME iværksætter dette udbud med henblik på indgåelse af syv tjenesteydelseskontrakter vedrørende yderligere udvikling og vedligeholdelse af Det Europæiske Havobservations- og Datanetværk (EMODnet). Formålet med dette udbud er at indgå syv tjenesteydelseskontrakter med henblik på yderligere udvikling af en operationel tjeneste, hvor havdata gøres interoperable og frit tilgængelige, og yderligere udvikling af dataprodukter baseret på observationer af havet, der giver fri og åben adgang til disse dataprodukter og til de observationer, som disse dataprodukter blev bygget på. Dette udbud omfatter syv partier:
Parti 1: Dybdemåling,
Parti 2: Biologi,
Parti 3: Kemi,
Parti 4: Geologi,
Parti 5: Menneskelige aktiviteter,
Parti 6: Fysik,
Parti 7: Levesteder på havbunden.
Dette udbud er omfattet af arbejdsprogrammet for 2019 (aktivitet 1.3.1.9) og 2020-arbejdsprogrammet (aktivitet 3.1.11) til gennemførelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsspecifikationerne i punkt 1).
Gunningen

Perceel 4: Fysik

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing