Aankondiging van een gegunde opdracht

Euroopan meripoliittinen seurantakeskus ja tietoverkko

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
EASME käynnistää tämän tarjouspyynnön seitsemän palvelusopimuksen tekemiseksi Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon (EMODnet) edelleen kehittämistä ja ylläpitoa varten. Tarjouspyynnön tavoitteena on tehdä seitsemän palvelusopimusta meriä koskevien tietojen yhteentoimivuuden ja vapaan saatavuuden takaavan käyttöpalvelun ja meren tilan seurantaan perustuvien tietotuotteiden lisäkehittämiseksi, jotta voitaisiin tarjota kyseisten tietotuotteiden sekä niiden taustalla olevien havaintojen maksuton ja avoin saatavuus. Tämä tarjouspyyntö on jaettu seitsemään erään:
Erä 1: syvyyskartoitus,
Erä 2: biologia,
Erä 3: kemia,
Erä 4: geologia,
Erä 5: ihmisen toiminta,
Erä 6: fysiikka,
Erä 7: merenpohjan luontotyypit.
Tämä tarjouspyyntö kuuluu vuoden 2019 työohjelmaan (toimi 1.3.1.9) ja vuoden 2020 työohjelmaan (toimi 3.1.11), jotka koskevat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toteuttamista. Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä ovat saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1.
Gunningen

Perceel 4: Fysiikka

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing