Aankondiging van een gegunde opdracht

Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkls

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
EASME izsludina šo konkursu ar mērķi noslēgt septiņus pakalpojumu līgumus par Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkla (EMODNET) turpmāku attīstību un uzturēšanu. Šī konkursa mērķis ir noslēgt septiņus pakalpojumu līgumus, lai turpmāk attīstītu funkcionālu pakalpojumu, kurā nodrošināta ar jūru saistīto datu savstarpēja izmantojamība un brīva pieejamība, kā arī turpmāk attīstīt datu produktus, kuru pamatā ir jūras novērojumi, nodrošinot brīvu un atklātu piekļuvi šiem datu produktiem un novērojumiem, uz kuru pamata veidoti šie datu produkti. Šis uzaicinājums uz konkursu ir sadalīts septiņās daļās.
1. daļa: batimetrija.
2. daļa: bioloģija.
3. daļa: ķīmija.
4. daļa: ģeoloģija.
5. daļa: cilvēku darbība.
6. daļa: fizika.
7. daļa: jūras gultnes dzīvotnes.
Uz šo konkursu attiecas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļu apguvei paredzētā 2019. gada darba programma (darbība1.3.1.9) un 2020. gada darba programma (darbība 3.1.11). Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.
Gunningen

Perceel 4: Fizika

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing