Aankondiging van een gegunde opdracht

Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw uruchamia niniejszą procedurę przetargową w celu zawarcia siedmiu umów o usługi na potrzeby dalszego rozwoju i konserwacji europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODnet). Celem postępowania przetargowego jest zawarcie siedmiu umów o usługi w celu dalszego rozwoju usług operacyjnych: zapewnienie interoperacyjności i otwartego dostępu do danych morskich oraz dalszy rozwój produktów uzyskanych z danych na podstawie obserwacji morza, z zapewnieniem darmowego i otwartego dostępu do tych produktów oraz do obserwacji, na podstawie których opracowano przedmiotowe produkty. Niniejsze zaproszenie do składania ofert składa się z siedmiu części:
Część 1: Batymetria,
Część 2: Biologia,
Część 3: Chemia,
Część 4: Geologia,
Część 5: Działalność człowieka,
Część 6: Fizyka,
Część 7: Siedliska dna morskiego.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert objęte jest programem prac na rok 2019 (działanie 1.3.1.9) oraz programem prac na rok 2020 (działanie 3.1.11) na potrzeby wdrożenia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Gunningen

Perceel 4: Fizyka

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing