Aankondiging van een gegunde opdracht

Európska námorná monitorovacia a dátová sieť

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Agentúra EASME vyhlasuje túto výzvu na predloženie ponúk s cieľom uzavrieť 7 zmlúv o poskytovaní služieb na ďalší rozvoj a údržbu Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete (European Marine Observation and Data Network – EMODnet). Cieľom tejto výzvy je uzatvoriť 7 zmlúv o poskytovaní služieb na ďalší rozvoj prevádzkových služieb, v rámci ktorých bude zaistená interoperabilita a bezplatná dostupnosť námorných údajov, a ďalší rozvoj dátových produktov na základe pozorovaní morí, pričom sa bude poskytovať bezplatný a otvorený prístup k týmto dátovým produktom a pozorovaniam, na základe ktorých boli tieto dátové produkty vytvorené. Táto výzva na predloženie ponúk má 7 častí:
Časť 1: Batymetria,
Časť 2: Biológia,
Časť 3: Chémia,
Časť 4: Geológia,
Časť 5: Ľudské činnosti,
Časť 6: Fyzika,
Časť 7: Biotopy na morskom dne.
Na túto výzvu na predloženie ponúk sa vzťahuje pracovný program na rok 2019 (opatrenie 1.3.1.9) a pracovný program na rok 2020 (opatrenie 3.1.11) na vykonávanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Gunningen

Perceel 4: Fyzika

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing