Aankondiging van een gegunde opdracht

Evropska mreža za pomorsko opazovanje in podatke

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
EASME objavlja ta javni razpis za sklenitev sedmih pogodb o storitvah za nadaljnji razvoj in vzdrževanje Evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke (EMODnet). Cilj tega razpisa je skleniti sedem pogodb o storitvah za nadaljnji razvoj operativne storitve, ki bo zagotavljala interoperabilnost in dostopnost pomorskih podatkov, in podatkovnih proizvodov, ki bodo temeljili na opazovanjih morja, ter zagotovitev prostega in odprtega dostopa do teh podatkovnih proizvodov in opazovanj, na katerih temeljijo ti podatkovni proizvodi. Ta javni razpis obsega sedem sklopov:
sklop 1: batimetrija,
sklop 2: biologija,
sklop 3: kemija,
sklop 4: geologija,
sklop 5: človekove dejavnosti,
sklop 6: fizika,
sklop 7: habitati morskega dna.
Ta javni razpis je zajet z delovnim programom za leto 2019 (ukrep 1.3.1.9) in delovnim programom za leto 2020 (ukrep 3.1.11) za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Naloge, ki jih mora izvesti izvajalec, so podrobneje opisane v oddelku 1 razpisnih specifikacij.
Gunningen

Perceel 4: Fizika

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing