Aankondiging van een gegunde opdracht

Europeiska nätverket för marin observation och datainsamling

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
2.070.500,00 EUR
Aanbestedende overheid
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) | 1140 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
48825000 - Webservers
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72300000 - Uitwerken van gegevens
72310000 - Gegevensverwerkingsdiensten
72312000 - Invoeren van gegevens
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
72317000 - Opslaan van gegevens
72318000 - Datatransmissiediensten
72321000 - Diensten voor database met toegevoegde waarde
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Easme inleder denna anbudsinfordran i syfte att sluta 7 tjänsteavtal för vidareutveckling och underhåll av det europeiska nätverket för marin observation och datainsamling (Emodnet). Målet för denna anbudsinfordran är att sluta 7 tjänsteavtal för vidareutveckling av en operativ tjänst, där marina data görs driftskompatibla och fritt tillgängliga, och för att ytterligare utveckla dataprodukter baserade på observationer av havet, genom att tillhandahålla fri och öppen tillgång till dessa dataprodukter och till de observationer, som dessa dataprodukter baserades på. Denna anbudsinfordran består av sju delar:
Del 1: Bathymetri.
Del 2: Biologi.
Del 3: Kemi.
Del 4: Geologi.
Del 5: Mänsklig verksamhet.
Del 6: Fysik.
Del 7: livsmiljöer på havsbotten.
Denna anbudsinfordran omfattas av arbetsprogram för 2019 (åtgärd 1.3.1.9) och arbetsprogram för 2020 (åtgärd 3.1.11) för genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifonden. De uppgifter som ska utföras av uppdragstagaren beskrivs närmare i avsnitt 1 i förfrågningsunderlaget.
Gunningen

Perceel 4: Fysik

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
2.070.500,00 EUR
Bedrijven
ETT SPA | Genova, IT
Mariene Informatie Service Maris BV | Nootdrop, NL
L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | Plouzané, FR
Sveriges Meteorologiska o Hydrologiska Institut | Norrköping, SE
International Council for the Exploration of the Sea | Copenhagen, DK
truck tower-crane sharing