Aankondiging van een opdracht

Vervanging van firewalls

Leveringen
Publicatie datum
04-04-2019
Deadline
02-05-2019 17:00
Geraamde totale waarde
3000000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
NATIONALE BANK VAN BELGIE | Brussel, BE | SERVICE ACHATS
Opdrachtcodes (CPV)
48730000 - Beveiligingssoftware
50312310 - Onderhoud van datanetwerkuitrusting
50324100 - Systeemonderhoud
72267100 - Onderhoud van software voor informatietechnologie
Korte inhoud
Aankopen, diensten van consultancy, ondersteuning, onderhoud en subscriptions van een firewall-oplossing
Beschrijving
Beschrijving
Aankopen, diensten van consultancy, ondersteuning, onderhoud en subscriptions van een firewall-oplossing
Looptijd
96 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
48730000 - Beveiligingssoftware
50312310 - Onderhoud van datanetwerkuitrusting
50324100 - Systeemonderhoud
72267100 - Onderhoud van software voor informatietechnologie
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De jaarrekeningen
Minimum vereisten
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1) Referentielijst van soortgelijke leveringen. 2) Referentielijst van soortgelijke leveringen. 3) Gecertificeerd partnerschap.
Minimum vereisten
1) Een referentielijst van soortgelijke leveringen (vervanging van een bestaande firewall infrastructuur door een ander merk met gebruik van een 'migratietool') uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 1 geldige referentie. 2) Een referentielijst van soortgelijke leveringen (beheer van meerdere firewalls bij eenzelfde klant) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 1 geldige referentie. 3) Voor zover een oplossing wordt aangeboden die wordt geproduceerd door een andere onderneming, moet de kandidaat aantonen dat hij beschikt over een gecertificeerd partnerschap, met een certificatie van de hoogste categorie binnen België, met deze fabrikant.
truck tower-crane sharing