Vooraankondiging

Request for information (RFI) - Bouw en onderhoud van een institutionele repository

Vanuit directie ICT (Informatie en communicatietechnologie) is de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een markverkenning betreffende een digitaal platform (AIRE ) waar de kennisoutput (bv. Bachelorproeven, studentenprojecten, onderzoeksresultaten, wetenschappelijke artikels, datasets …) van de organisatie wordt gearchiveerd, ontsloten en beschikbaar gesteld, intern en extern.
Doel van deze vrijblijvende marktverkenning is het verkrijgen van inzicht in zowel de huidige beschikbare functionaliteit als de gehanteerde ICT-technologie. Deze marktverkenning zal in eerste instantie worden uitgevoerd in de vorm van een Request For Information (RFI).

Datum van verzending van deze aankondiging
30-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
48610000 - Databasesystemen
72320000 - Databasediensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Arteveldehogeschool
Postadres
Hoogpoort 15
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Hoofdadres
www.arteveldehs.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=298059
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer