Aankondiging van een gegunde opdracht

Dienstenopdracht informatica: Projectmanagement en exploitatie van de database OSIRIS

Deze opdracht betreft een opdracht voor informaticadiensten met als voorwerp het beheer en de exploitatie van de OSIRIS-gegevensbank (hierna "de opdracht" genoemd).
Ze omvat (1) de ondersteuning van het projectbeheer, (2) de begeleiding, het dagelijkse beheer, de
bijwerking van de OSIRIS-gegevensbank, de opvolging en de controle van de ontwikkelingen, (3) de
helpdesk en (4) de functie van superuser.
Een gedetailleerde beschrijving van de diensten en de prestaties is terug te vinden in hoofdstuk 5 -
Technische specificaties. Deze opdrachten kunnen op vraag van de leidende ambtenaar worden
aangepast en, desgevallend en onder meer, de actieve deelname aan een "handover" en
opleidingsprestaties van de opdrachtnemer van de vorige opdracht net als de handoverprestaties en
de opleiding van de opdrachtnemer van de latere opdracht omvatten.
Deze opdracht bestaat enerzijds uit exploitatieactiviteiten en anderzijds uit projectactiviteiten.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
72212610 - Diensten voor ontwikkeling van databasesoftware
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80, bus 1
Plaats
Brussel
Postcode
1035
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen
E-mail
ovancraenenbroek@sprb.brussels

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1734135.95 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Gate-16 SPRL
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer