Brik - Alles voor stadsstudenten VZW
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

dossier Br(ik_2016.005/sb: Internettoegang studentenkamers

Het verschaffen van internettoegang voor studentenkamers en het dagelijks beheer en onderhoud van de internettoegang.

Publicatiedatum
05-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72411000 - Internetproviders (ISP)
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brik - Alles voor stadsstudenten VZW
Postadres
Bloemenstraat 32, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Baumers Stijn

Overige nadere inlichtingen

Op basis van de ingediende vragen werd een Algemene Verduidelijking toegevoegd, aanvullend op de originele bestektekst.