Technische Diensten KU Leuven
Aankondiging van een opdracht

QVO-508 Levering en installatie van een software video conferencing platform

Levering en installatie van een software video conferencing platform

Publicatiedatum
08-09-2016
Deadline
03-10-2016 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Technische Diensten KU Leuven
Postadres
W. de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Aankoop
Ter attentie van
Fabienne Wauters

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek