MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Aankondiging van een gegunde opdracht

Meerjarige overeenkomst met vaste schijf betreffende de levering, de installatie en de indienststelling van 06 (ZES) anesthesietoestellen en toebehoren ten behoeve van het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID aangevuld met een overeenkomst van diensten betreffende het onderhoud van de toestellen voor onbepaalde duur.

Meerjarige overeenkomst met vaste schijf betreffende de levering, de installatie en de indienststelling van 06 (ZES) anesthesietoestellen en toebehoren ten behoeve van het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID aangevuld met een overeenkomst van diensten betreffende het onderhoud van de toestellen voor onbepaalde duur.

Publicatiedatum
06-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
33172100 - Instrumentarium voor anesthesie
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Jauniau Pascal Germain

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

153038.28 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Heinen + Löwenstein Nederland b.v.
Postadres
Anthonie Fokkerstraat, 2, 3772 BARNEVELD
Titel
Meerjarige overeenkomst met vaste schijf betreffende de levering, de installatie en de indienststelling van 06 (ZES) anesthesietoestellen en toebehoren ten behoeve van het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin ASTRID aangevuld met een overeenkomst van diensten betreffende het onderhoud van de toestellen voor onbepaalde duur.
Waarde
153038.28 EUR