Vooraankondiging

Uitnodiging Marktconsultatie Turing - Automatisch aansturen Vlaamse snelwegverlichting op basis van actuele, lokale data

Momenteel wordt de Vlaamse snelwegverlichting aangestuurd op basis van historische verkeersintensiteiten en weersvoorspellingen per provincie. Nochtans zijn lokale en real time data over verkeersintensiteit en weersomstandigheden beschikbaar. Door een combinatie van rule-based algoritmes en machine learning kunnen interne en externe databronnen geïntegreerd worden in het huidig systeem dat de wegverlichting aanstuurt.
We zijn op zoek naar experten op het vlak van artificiële intelligentie, data science en data architectuur en willen hen uitnodigen om deel te nemen aan de marktconsultatie die we organiseren voor dit project op vrijdag 1 maart 2019 om 09:30 in het VAC in Antwerpen.


Datum van verzending van deze aankondiging
24-01-2019
Publicatiedatum
24-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Schrijvers
Telefoon
+32 486354399
Fax
-
E-mail
an.schrijvers@ewi.vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331111
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1873 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!