Rectificatie

Aankoop software voor voorraad- en inventarisbeheer

Team Logistiek en OTB zijn op zoek naar software voor de ondersteuning en het beheer van de facilitaire processen welke zowel door de centrale als de decentrale diensten gebruikt zal worden. Het pakket dient een integratie en uitwisseling te bieden met bestaande platformen, systemen en databanken. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan de beheersbaarheid van het pakket: het maatwerk dient beperkt te worden tot een minimum door gebruik te maken van parametreerbare standaardsoftware (zie ook technische vereisten van IT kant). Cruciaal bij de implementatie hiervan is het overbrengen van onze gegevens vanuit de huidige gefragmenteerde omgevingen (Excel, acces, in-house ontwikkelde software,…).
Binnen het agentschap zullen er ongeveer een 20 key-users en 700 Frontend-users gebruik maken van het pakket/portaal. Er moet initieel voorzien zijn dat er 25 concurrent users toegang hebben tot het systeem.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres:
Havenlaan 88 bus 75
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Tom Bruynooghe
E-mail:
tom.bruynooghe@vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
27-02-2018
Te lezen:
01-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Artikel II.6 Betalingen wordt aangepast als volgt: de facturatie gebeurt als volgt: - opstartkost wordt betaald na uitvoering (na 6 maand) - vanaf dan 3 maandelijks

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer