Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment

Deze Opdracht voor Diensten betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48311000 - Software voor documentenbeheer
48610000 - Databasesystemen
72320000 - Databasediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe Goffi
E-mail
aanbesteding@bamnv.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer