Aankondiging van een gegunde opdracht - nutssectoren

ROZVOJ A SERVIS SW RMS D-POINT

Diensten
Publicatie datum
02-08-2021
Waarde
149.622,00 CZK
Aanbestedende overheid
ČEZ Distribuce, a. s. | 40502 Děčín - Podmokly, CZ | Nutssectoren | Elektriciteit | Pavlía Švarcová
Opdrachtcodes (CPV)
72263000 - Software-implementatiediensten
Korte inhoud
Předmětem této veřejné zakázky je:
- sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém RMS D-point a
- poskytování servisních služeb pro systém RMS D-point. Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů a servisních požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou systému RMS D-point.
Rámcová dohoda bula uzavřena s 2 Dodavateli a Servisní smlouva s 1 Dodavatelem.
Gunningen

ROZVOJ A SERVIS SW RMS D-POINT (Rámcová dohoda)

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
149.622,00 CZK
Bedrijven
HSI, spol. s r.o. | 130 00 Praha 3 - Žižkov, CZ | www.unicorn.com/hsi
truck tower-crane sharing